Kendi iyiliğimiz İçin

Kendi iyiliğimiz İçin

Bizler bu dünyaya imtihan için geldik.
Hepimizi ve her yaptığımızı gören ve işiten
bir Rabbimiz var. Bizim imanımızın, Müslümanlığımızın,
O’nun emirlerine boyun eğişimizin
ve yasaklarından kaçınmamızın O’na
kazandıracağı hiçbir şey yok. Bütün ibadetler,
bütün emredilenler ve bütün yasaklar
hep bizim iyilik ve menfaatimiz için. Bunlar
iki büyük kâra yöneliktir: Biri dünya, diğeri
ahiret hayatı.
Dünyadaki kâr, huzur ve saadetle geçecek
bir hayattir. Ahiretteki kâr ise ebedicennet yurdu ve cemâlullah saadetidir. Şu
halde insanoğlu, bu dünyada bunca rahmet
ve merhamet sahibi Rabbimiz’in rızasını
kazanmak dururken, O’nun razı olmadığı
işlerle gazabına ve azabına yakalanmaya
çalışma ma lı dı r.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)