Kempe, Margery

Kempe, Margery

Kempe, Margery

(d. y. 1373 – ö. y. 1440), İngiliz edebiyatındaki ilk otobiyografi ya-zarlanndan sayılan dinsel gizemci.
Lynn kenti belediye başkanının kızıydı. 1393’te John Kempe ile evlendi ve 14 çocuk doğurdu. 1414’te Kudüs, Roma, Almanya ve İspanya’yı kapsayan bir hac gezisine çıktı. Yolculuğunu ve dinsel coşkularını son derece içten bir düzyazı üslubuyla anlattı. Okuma yazma bilmediği anlaşılan Kempe, Book of Margery Kempe (Margery Kempe’ in Kitabı) adlı yapıtını yaklaşık 1432-36 arasında iki kâtibe yazdırmıştı. 1936’da günümüz İngilizcesiyle yayımlanan kitabın özgün Orta İngilizce basımı 1940’ta yapıldı.
Kempeneer, Pieter de, pedro campaña olarak da bilinir (d. 1503, Brüksel – ö. 1580), özellikle dinsel konulu resimleriyle tanınan Flaman ressam ve duvar halısı tasarımcısı. Daha çok İspanya’da Sevilla’da çalıştı ve Pedro Campaña adıyla anıldı. Sevilla’ya 1537’de yerleştiği ve 1563 başla-nnda Brüksel’deki duvar halısı atölyelerine yönetici olarak atanana değin orada kaldığı sanılmaktadır. En ünlü yapıtlan “İsa’nın Çarmıhtan İndirilmesi” (1547) ve bir altar panosu olan “Meryem’in Anndınlması”dır (1555).
Kempenland, kempen olarak da bilinir, Fransızca la campine. eskiden taxandria, Belçika’nın kuzeydoğu kesiminde plato bölgesi. Anvers iliyle Limburg ilinin kuzey kesiminin büyük bölümünü içine alır. Kumlu topraklar ve çakıllarla kaplı, kurak ve verimsiz bir bölgedir. Bölgenin egemen bitki örtüsü olan cılız otlar ve çalılar arasında yer yer çam koruları görülür. Özellikle batıdaki alçak alanlarda yetersiz akaçlama nedeniyle bataklıklar oluşmuştur. Kamış ve kızılağacın yetiştiği bu bataklıklarda su kuşları yaşar. Bölgede ortaçağdan kalma pazar kasabalanmn ve manastırlann bulunmasına karşın, nüfus 19. yüzyıla değin önemli bir artış göstermedi. Bu tarihte nüfusu aşın artan komşu bölgelerden Kem-penland’a göçler başladı ve sulama kanalla-nnın açılmasıyla bölgenin kurak toprâkla-nnda tarım yapılmaya başladı. Kempen-land’da bölgenin eski yabanıl görünümünü yansıtan geniş parklar vardır. Hasselt’in kuzeyinde 1958’de açılan Bokrijk Ulusal Parkı ve Doğa Koruma Alanı’nda su ve rüzgârla çalışan değirmenleri, birahanesi ve darağacıyla eski bir Kempenland köyünün sergilendiği bir açık hava müzesi yer alır.
19. yüzyılın sonlannda Kempenland’ın doğusundaki Genk kentinin çevresinde kömür bulundu. Madencilik I. Dünya Savaşı’ndan sonra önem kazandı ve Kempenland üretim açısından, eskiden ülkenin en çok kömür çıkanlan bölgesi olan Güney Belçika’yı geride bıraktı. Bu gelişmeyi bölgede kimya sanayisiyle kömüre dayalı öbür sanayilerin kurulması izledi. 1939’da Anvers’le Meuse (Maas) Irmağı arasındaki bölgede inşa edilen Albert Kanalı bölge sanayisinin gelişmesine katkıda bulundu. Bölgenin en önemli kentleri Turnhout, Herentals, Geel, Mol ve Genk’tir. Marie Gevers (1883-1975) roman-lannda ve şiirlerinde sık sık Kempenland’ dan söz eder.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*