kÇCAGNEIXA (Ermenegildo)

kÇCAGNEIXA (Ermenegildo), İtalyan
»nfıSLv a«b°‘° L8?.tl).?nce Sa?0Ya’da
Pacchioni granttlasyonlan, beyin-omuri-lık zarlarından orümceksi zar tabakasının *“.tia.r ‘Suıdekı toplardamar sinüslerine, ö-zellıkle uzunlamasına üst sinüse girerek yayılması. Bu granülasyonlar beyin-omurilik sıvısının emilmesinde önemli rol oynar. (L)
(Randolfo), İtalyan siyaset adamı (Gıuncanco, Grosseto 1899). Gazeteci ye Cumhuriyetçi parti militanıydı, lta-lia Libera gazetesini kurdu ve yönetti. 1926’-?al»rİS,rc ye sıfcndı, fakat 1933’te sınır dışı edildi, İspanya savaşında «Garibaldh leı-yonunu teşkilâtlandırdı ve bu birliğe kumalıda etti; Paris’te Giovine Italia’yı (Genç
Îâ Fran.«MU’ Fransa’nm yenilgisinden son-ü* jf, v,a an.„ uzaklaştırıldı ve İtalya’ya döndü. Nisan 1945’te Cumhuriyetçi partinin mH hiîvn « 0 Milletvekili, De Gas-Sî h. 2 sırasında (1947-1948) meclis başkanı yardımcısı, sonra da savunma bakanı oldu (1948-1953). Bakanlığı sırasm-da, İtalyan ordusunu Atlantik paktı şartla-rma göre düzenlemeğe çalıştı. Pacciardi Federal Avrupa birliğinin ateşli savunucu-lanndan biriydi. (M)
falyan arkeologu (Comiso 1889-ay.y 1955). Palermo, Girit, Rodos, Anadolu, Libya ve Kartaca’da geziler ve kazılar yaptı. Çeşitli topografya incelemeleri
S,udio ‘‘elfArcheo-logia (Arkelo)i öğrenimine Giriş) adlı kitabının yanı sıra, Ar te e Civilta della Sicilia Antica (Eski Sicilya Sanatı ve Medenin îı- a-j önemU bir dizi yayımladı. Bu dizide, İtalya topraklarının tarih, topografya ve sanatla ilgili meselelerini derli toplu bir şekilde dile getirdi. Aynca Piazza Amenna daki İmparatorluk köşkünün essiz
“ad,“6′”*16 İI8İU bİr -“’-e
İtalya’da komün, Sicilya’da (Tra-nüf (L) TraPam nın güneyinde; 11300

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.