Kaydırma

Kaydırma

Kaydırmak eylemi.
—Bilş. Bir bilgisayarın bellek hücresinde
ya da kütüğünde bir yerinin ya da sözcüğün,
karakterlerinin ya da bitlerinin tümünün
ya da bazılarının aynı sayıdaki konumlarının
sağa ya da sola aynı anda taşınmasıll
Kaydırma kütüğü, üzerinde kaydırma
işlemleri yapılabilen kütük. Aritmetık
kaydırma, işaretin konumunu koruyarak
bir bellek hücresini ya da aritmetik bir
kütüğü sağa ya da sola kaydırma. Çembersel
kaydırma, kaydırma sonucunda bir
taraftan kaybolan bilginin diğer taraftarı
yeniden kaydedildiği kaydırma. Mantıksal
kaydırma, bir kütüğün bütün içeriğini,
kütük sığasını aşan bitleri kaybederek sağa
ya da sola kaydırma. (Bilgisayarlar tarafından
kullanılan ikili sayılama sayesinde
taşma durumu dışında sola doğru kaydırma
2 tabanıyla çarpıma, sağa doğru
kaydırma ise 2 tabanına bölmeye karşılık
gelir. Bu özellik bilgisayarda çarpma ve
bölmeleri önemli ölçüde sadeleştirir.)
—Dilbil. Üretici dilbilgisinde, bir cümlenin
bitişik kurucularının sırasını bir dönüştürüm
çerçevesinde değiştirmeye dayanan
işlem.
—Dilbil. ve Bel. Bir sözcüğü gerçek anlamı
dışında kullanma. (Kaydırma bazen üslup
kaygısıyla yazarlarca başvurulan bir
yöntemdir; genel kullanıma girmiş kaydırmalar
da vardır: Bir değirmenin kanalları,
bir masanın ayakları.)
—Dy. Bir demiryolu hattının, sökmeden,
kıskaçlar yardımıyla yerini değiştirmeye
dayanan yol çalışması. (Eşanl. RİPAJ.)
—Elçabukluğu. Seyirciye sezdirmeden bir
oyun kâğıdının bir başkasıyla değiştirilmesi.
(Kaydırma, çeşitli nesneler, halkalar kullanılarak
da yapılır)
—Elektrotekn. Fırçaları kaydırma açısı, kolektörlü
bir makinede, fırçaların bulunduğu
hattın nötr hatla oluşturduğu açı.
—Etol. Kaydırma etkinliği, SAPTIRMA* ETKİNLİĞI’nin
eşanlamlısı.
E—Foto. Kaydırma düzeneği, karanlık bir
kutuda ya da bir objektifte bulunan ve duyarkat
üzerinde oluşan görüntünün konumunu
değiştirmek için optik eksenin koşut
olarak yer değiştirmesini sağlayan mekanik
düzenek.
—Işlem. Kaydırma kama, bir montajın ya
da bağlama düzeninin altına tespit edilen
ve kullanılacağı takım tezgâhının tablasındaki
kanatlardan birine giren koşutyüzlü
küçük parça.
—Ormanc. Dağlarda kesilmiş ağaçların
yamaçlarda açılan kaydırma oluklarından
aşağı indirilmesini öngören işlem. ll KayKaydırma
oluğu, ormanda kesilmiş ağaçların
eğimli yerlerden kaydırılarak aşağı indirilmesi
için hazırlanan dar ve uzun çukur
yol. ll Kaydırma yolu, eğimli arazide yapılan
kesimlerde tomrukların boşaltılması
için hazırlanan, ağaçlardan çatma, dar ve
uzun yol.
—Tekst. Kaydırma rapor bir dokuma üzerindeki
beşli desen.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.