Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

KAYBOLAN, YİTİRİLEN, ÇALINAN VE ELDEN ÇIKAN BİR ŞEYİ GERİ ÇEVİRMEK HAKKINDA ÂYETLER VE SÛRELER

Şeyh Câfer el-Huldî diyor ki: Ziyâretine gittiğim Şeyh Ebül Haşan es-Sofî (K.S.) Hazretleri’ne vedâ ettiğim zaman kendisine şöyle dedim: — Efendim, bana fayda verecek bir şey ta’lîm buyur!. Bunun üzerine Şeyh Efendi şu tavsiyede bulundu: — Bir şeyin zay’olduğu veya birini gaibden talep ettiğin, kaçan kölenin geri gelmesini arzuladığın, yitirdiğin bir şeyin bulunmasını dilediğin,, çalman eşyanın reddini, mal toplamayı, müşterilerin çoğalmasını, İlâhî rızaya uygun ibâdette bulunmayı, duânın kabulünü, ihtiyaçların yerine gelmesini, mus- haf ve kitabın temin edilmesini arzuladığın zaman, hususî bir niyet üzere şu âyet-i kerîmeyi oku : Meâli: «Rabbimiz! Doğrusu geleceği şüphe götürmeyen günde, insanları toplayacak olan sensin. Şüphesiz ki Allah ver- diği sözden caymaz.»498 Sayı bakımından on beş bin defa, mükerrer olanları hazfedilerek okunur. Başka bir rivâyette otuz altı bin, başka bir rivâyette kırk yedi bin veya daha fazla okunur. Her yüz defanın başında şöyle denilir i«Allah’ım! Yitiğimi bana çevir, onu benimle bir araya getir» veya «Allah’ım, benimle falan kimseyi bir araya getir» ya da «Benimle mushafı ve kitabı ya da malı ve müşterileri bir araya getiı.» Başka bir rivâyette, fazla olarak şunlar ilâve edilmiştir: Otuz defa istiğfar, otuz defa Peygamber (S.A.V.) Efendimiz’e salât ü selâm getirilir ve otuz defa da DUHÂ sûresi okunur. Yukarıda meâlini yazdığımız Âl-i İmrân sûresinin dokuzuncu âyeti de 3210 defa okunur. Başka bir rivâyette de, hırsızlık ve evden kaçan köle ya da başka biri hususunda bin bir defa DUHÂ sûresi okunur. Bunun gibi, hırsızlık ve kaçan birinin geri dönmesi hakkında Âyetü’l-Kürsî 310 defa okunur. Fâtiha sûresi bin bir defa okunur. Bunun gibi, bin bir defa İHLÂS sûresi okunur. Yine YÂ-SÎN sûresi kırk bir defa okunur. Bu âyetlerden bahsedilen bölüme bak, orada gerekli açıklama yapılmıştır. Yapılan sahîh rivâyete göre, Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz buyurdular ki: «Kim cuma günü, Allah’ım! Beni helâl kıldığın şeylerle doygun kıl, haramdan salandır. Kendi fazl u kereminle beni senden başkasından da doygun kıl (ancak seninle doygun olmuş olayım).» Bunu yetmiş defa okursa, iki cuma geçmeden, Cenâb-ı Hak onu gani kılar.49:) Peygamber (S.A.V.), Hz. Ali’ye (R.A.) şöyle buyurdu : — Sana birkaç kelime öğreteyim mi? Onları okuyacak olursan üzerinde büyük dağ gibi borç bulunsa Allah onu senden yana öder (ödeme imkânım lütfeder). «Allah’ım! Beni helâl kıldığın nesnelerle haramdan kurtarıp doygun kıl ve fazl u kereminle beni kendinle başkasından kurtarıp doygun eyle!.»

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

KİPHOSURİDA

Karın bölütleri az çok bir bütün oluşturan, ayakları kıskaç biçiminde son bulan deniz eklembacaklıları takımı. ...