Karısını Hz. Ömer e Şikayet eden Adam

 

Karısını Hz. Ömer e Şikayet eden Adam

Adamın biri karısının ileri geri konuşmasından,
bağırıp çağırmasından dolayı karısını Halifeye şikâyete
geldi.
Adam, Halife Hz. Ömer’in kapısının önüne geldiğinde
birden kulağına bir kadın konuşması geldi. Biraz
durakladı. Adam kulaklarına inanamadı. İnanamadı,
çünkü bir de adam ne görsün! Halife Hz. Ömer’­
in hanımı, Ümmü Gülsüm, kocası Hz. Ömer’e bağırıp
çağırıyor. Hz. Ömer de hiç sesini çıkarmıyordu.
Karısını şikâyete gelen adam, kendi kendine şöy-
. le söylendi:
— Ben kadınımın verdiği huzursuzluğu, karımın
huysuzluğunu, Bana bağırıp çağırmasını Halifeye şikâyete
geldim ki, rahat edeyim, evimdeki huzursuzluğu
kaldırayım. Ne yazık ki, benim başımdaki belâ,
bendeki dert Halifenin başında da var. En iyişimi dönüp
gideyim dedi.
Adam döndü giderken Hz. Ömer (R.A.), onu gördü.
Ve:
— Niçin geldin, niçin dönüp gidiyorsun? dedi.
Adam:
— Size hanımımdan şikâyete gelmiştim. Ayni be
lâ, ayni dert sizin başınızda da olduğunu görünce
şikâyetten vazgeçtim, geri gidiyorum, dedi.
Bunun üzerine Hz. Ömer (R.A.) Efendimiz adama
şöyle nasihat eder:
— Bak, beni iyi dinle. Ailemin bende bazı hakları
vardır. Bana olan hizmetleri dolayısıyla benden bu.haklarının değerini bilmemi ister. Sabırla yapmış olduğu
hakları ve hizmetleri şunlardır.
1 — Kadınım Cehennem ateşiyle benim aramda
bir perdedir. Gönlüm onunla rahat bulur. Harama
bakmam. (Yani bana kadınlık vazifesini yapar. îşte
bu ihtiyacımı kendim göremem.)
2 — O benim için evimin bir muhafızıdır. Ben
evimden çıkınca, o evimde malımı bekler, evimin bekçiliğini
yapar.
3 — Elbiselerimi yıkayıp temizler. Evimin temizliğini,
evimin diğer işlerini, çocuklarımın temizliğini
sabırla yapar.
4 — Çocuklarımı bakıyor. Onları yedirip içiriyor,
giydirip kuşandırıyor.
5 — O benim ekmeğimi yapar, yemeğimi pişirip
önüme koyar. Bütün bu hizmetleri yerine getirmekte
hiç eksiklik yapmaz.
Hz. Ömer (R.A.) Efendimizden bu nasihatları dinledikten
Sonra karısını şikâyete gelen adam:
— Sana yapılan bu’ hizmetler, bana da yapılıyor.
Sen hoş görüp bu kusurlardan geçtikten sonra, ben
de hoş görüp geçerim, âilemin bu gibi kusurlarını aldırış
etmem dedi.
İZÂH VE AÇIKLAMA:
Ey evinde huzur isteyen kardeş!
Bütün çektiklerimiz dinimizi bilmediğimizden başımıza
gelmektedir. Hz. Ömer (R.A.) gibi bir zatı böyle
hoş görü sahibi yapan hep İslâm dinidir.
Hz. Ömer (R.A.), Efendimizin nasıl bir adam olduğunu
bu elinizdeki kitabdan yeri, geldikçe öğreneceksiniz.
İslâm dini insanı nasıl olgunlaştırıyor? İslâm
insanı nasıl medenî bir insan yapıyor?..

Gerçek bir müslüman değil insanlara zarar vermek
ve onlan incitmek, hayvanları dahi acır ve onlara
bile zarar vermez. Hayvanlara dahî eziyet edemez.
Şuhalde başımıza gelen belâlar, çektiğimiz işkenceler,
hep iyi bir müslüman olamayışımızdandır. Dinimizi
hiç mi hiç bilmiyoruz. Belki bir çocuğun bildiği
32 Farz bilgisini dahî bilemiyoruz. Hatta hatta, gusul
abdesti nasıl alınır? onu bile belki bilmeyen kan
kocalarımız var!..
Böyle cahil bir koca karısını döğmez de ne yapar.
Çünkü bu koca karı kıymetini bilemez.
Böyle din iman bilmeyen câhil bir kan, kocasına
eziyet etmez, ona huzursuzluk vermez de ne yapar?..
Böyle kocalar, karısının kıymetini bilemedikleri
gibi, bu tip kanlar da kocalannın değerini bilemezler.
İşte böyle çiftlerden kurulan bir yuvada eşler, bir
birlerine anlayış gösterilmesi gereken hususlarda anlayış
gösteremezler. Ve sonuç (netice) bir birlerine
eziyet verirler. Böyle bir yuvada da huzur denen devletliden
hiç bir eser bulunmaz.
Böyle bir yuvada büyüyen çocuklara Allah yardım
etsin, Âmîn!.. Çünkü zavallı yavrulann göz yaşlan
kurumaz. Anne ve babası hırlaştıkça dayak patırtıları
içinde günahsız yavrular ağlaşırlar. Yavrularının
göz yaşlannı dindirmek için anne ve babanın
dindar ve akıllı kimseler olması ve merhamet sahibi
bulunması gerekir.
Şunu unutmayalım ki, evimizde mutlu olmamızın
şartı herkes kendisine düşen ödevleri vvazife ve görevleri
eksiksiz olarak yapması şarttır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*