Karahalar

Karahalar

Karahalar, Brezilya’nın iç kesimlerindeki Bananal Adasının yakınında, Araguaia Irmağı kıyısında yaşayan Güney Amerika Yerli halkı. Dilleri, çevredeki kabilelerin çoğunun konuştuğu Ge dilleriyle uzaktan akrabadır. Karaha halkı, asıl Karahalarla birlikte Şhambioâ ve Javahe kabilelerinden oluşur. Üç kabilenin kültürleri hemen hemen özdeştir; üçünün de yaşam biçimi ormandan çok ırmağa göre düzenlenmiştir. Temel besinleri balık olmakla birlikte ta-nmsal ürünler yaklaşık aynı ölçüde önem taşır. Ormanda, ırmak yönünde açılan tarlalarda manyok, mısır ve başka ürünler yetiştirilir. Az giysi giyen Karahalar çok sayıda süs eşyası kullanırlar. Erkekler ku-laklanna ve alt dudaklarına halka takarlar. Hem erkekler hem kadınlar, kabilenin simgesi olarak yanaklanna küçük bir halka dövdürürler ve vücutlarını boyarlar.

Yağış mevsiminde akraba aileler geniş ve çatısı sazlarla kaplı evlerde yaşarlar. Kurak mevsimde ise ırmak boyunca kumsala geçici bannaklar kurulur. Köydeki toplumsal birim geniş ailedir. Aile reisleri topluluğun gerçek önderleridir; çok saygı görmekle birlikte köy başkanmın yetkileri sınırlıdır. Birçok konuda köyler birbirinden bağımsızdır ama komşu köylerin bir bölümü dinsel törenlere birlikte katılırlar. Karahalar, bütün törenlerde önemli yer tutan dans ve şarkılarıyla ünlüdürler. Dinsel etkinliklere egemen olan erkekler, maske takıp dans ederek, öldürmüş oldukları düşmanlarının hayaletlerini ve başka ruhlan canlandmrlar.

Karahallı, Ege Bölgesi’nde, Uşak iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 323 km2 olan Karahallı ilçesi doğu ve güneyde Denizli ili, batı ve kuzeybatıda Ulubey, kuzeyde de Sivaslı ilçeleriyle çevrilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.