karafatma

karafatma

karafatma
Koyunlulann Musa Hacılu (Musacalu) obalarından biri “Kara Evlü” adım taşımaktadır. İç İl’de (İçel) yaşayan Karaevli adlı oymaklar ile Toros Yörükleri arasında görülen Karaevli adlı yan göçebe birkaç küçük oymağın da bu adı sonradan aldıkları sanılmaktadır. 17. yüzyılda yaşayan Ebu’l-Gazi Bahadır’ın Şecere-i Terâkime adlı yapıtında söz ettiği Ceyhun (Amu Derya) ve Hazar Denizi kıyılarındaki Karaevli topluluklarının Oğuz boyuyla kesin ilgisi bilinmemektedir.

16. yüzyılda Anadolu’da Karaevli adını taşıyan sekiz yer adı saptanmıştır. Bunlar Bolu, Kastamonu ve Sivas bölgelerindedir. Günümüzde ise biri Karaevliler olmak üzere 10 tane Karaevli adlı köy bulunmaktadır. Bu yerleşmelerden çoğunun, adlarını Oğuz boyundan aldıkları ileri sürülebilir.

karafatma, Coleoptera (kınkanatlılar) takımının Carabidae familyasının Carabus cinsinden, kanat örtüleri (elitra) oval biçimli, metal parlaklığında ve koyu renkli birkaç böcek türünün ortak adı. Yerde yaşayan bu türler canlı böcekler ve larvalarla beslendiğinden insanlar için yararlı sayılır. Kuzey Afrika’da bulunan Carabus türleri bu bölgede bol bulunan salyangozları da yer. C. auratus türünün uzunluğu 22-24 mm, üst bölümü yeşilimsidir. C. auratus öbür cins üyelerinden farklı olarak gündüz avlandığından en sık rastlanan ve iyi bilinen karafatma türüdür. Karafatma adı bazen hamambö-ceklerinden Blatta orientalis türü için de kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.