Karadağ

Karadağ

Karadağ ,  İç Anadolu Bölgesi’nde sönmüş yanardağ konisi. Karaman’ın 20 km kadar kuzeybatısında, 200 km2’lik dairesel bir taban üstünde yükselir. Karmaşık bir yapısı olan dağ, ayrı yaştaki üç koninin kaynaşmasıyla oluşmuştur. Üç koniden en yükseği olan Mahlaç Tepesinde (2.288 m), tabanı 1.620 m’ye kadar inen bir krater vardır. Yörede Uluçukur adıyla anılan kraterin uzun ekseni yaklaşık 1.500 m, genişliği ise 600 m’dir. Mahlaç konisinin doğusunda Kızıltepe konisi kuzeyinde de Baştepe konisi yer alır. Üç koniden en eskisi Mahlaç, en yenisi ise Baştepe’dir. 150 m çapında küçük bir krateri bulunan Baştepe konisi, Mahlaç konisini kısmen parçalayarak oluşmuştur.

Karadağ, Iç Anadolu’da güneybatı-kuzey-doğu doğrultusunda Erciyes Dağına kadar uzanan yanardağlar dizisinin güneybatı ucundadır. Bu dizideki bir başka kütle de Karadağ’ın kuzeydoğusunda yer alan basık sırtlı Karacadağ’dır (2.007 m). Karadağ ile Karacadağ arasında patlama kraterleri anlamına gelen maarlann ilginç örneklerinden olan volkanik kökenli iki göl vardır. Bunlardan kuzeydeki Acıgöl, güneydeki ise Meke Tuzlası Gölü olarak da bilinen Tuzla Gölüdür. Tuzla Gölünün ortasında 1.120′ m’ye yükselen bir yanardağ konisi vardır. Ereğli-Karapınar karayolu, deniz düzeyinden 981 m yükseklikteki bu göllerin arasından geçer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.