Kategoriler
wiki

kara yengeci

kara yengeci

kara yengeci, Crustacea (kabuklular) sınıfının Decapoda (onayaklılar) takımının Ge-carcinidae familyasını oluşturan, kara yaşamına uyarlanmış yengeçlerin ortak adı. Erişkin dönemlerinde denizle olan ilişkilerini iyice azaltan bu omurgasız hayvanlar,
Kara yengeci (Gecarcinus)

VValter Dawn
Amerika’nın tropik bölgelerinde, Batı Afrika’da Malakka Yarımadası ve çevre adalarda yaşar. Kara yengeçleri hem bitkisel, hem hayvansal maddelerle beslenir. Bermuda, Batı Hint Adaları ve ABD’nin güney kesimlerinde bulunan Cardisoma guanhumi, tarlalarda, bataklıklarda ve mangrov ormanlarında yaşar. Bu türe kıyıdan kilometrelerce uzakta bile rastlanabilir. Erişkinlerin yaklaşık ağırlığı 0,5 kg, kabuk uzunluğu 10 cm’dir. Bermuda’dan Guyana’ya kadar görülen Gecarcinus lateralis türünün kabuk genişliği 9 cm’yi bulur. Her iki tür de yumurta dökmek üzere denizlere göçerken bazen büyük gruplar halinde bir araya gelir.

kara yılan, tümüyle ya da büyük ölçüde kara renkli olmalarından ötürü çeşitli yılanlara verilen ortak ad. Colubridae familyasından Coluber jugularis türü Türkiye’nin İzmir yöresinden başlayarak Akdeniz Böl-gesi’nde ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin güney kesimlerinde görülür. Genel coğrafi dağılımıysa Kıbrıs Adasını ve Ortadoğu’nun büyük bir bölümünü kapsar. 2 m’yi aşabilen boylarıyla Türkiye’de yaşayan en uzun yılanlardır. Erken yaşlarda sırtı boz kahverengi üstüne siyah lekeli, karnı sarımsı beyaz renkte ve esmer lekeli olan bu yılanlar erişkin dönemlerinde renk değiştirir. Erişkinlerin sırtı parlak siyah, karnı kırmızı üstüne siyah lekelidir. Başlıca yaşama ortamları taşlık dere kenarları, dağ yamaçları, tarlalar ve bataklıklardır. Temel besinlerini küçük memeliler, kuşlar ve amfibyumlar oluşturur. Zehirsiz olmasına karşın insanla karşılaştığında genellikle kaçmaz ve tıslayarak kendini korumaya çalışır.

Elapidae (kobragiller) familyasından, Avustralya’nın bataklık bölgeleıinde yaşayan Pseudeschis porphyriacus türü siyah sırtlı, kırmızı karınlıdır. Yaklaşık 1,5 m
uzunluğunda olan bu yılan tehlike karşısında kobra davranışı göstererek boynunu yanlara doğru genişletir. Zehiri ender olarak öldürücüdür.

Avustralya’nın doğu kesimindeki ıç bölgelerde yaşayan benekli kara yılan (P. gutta-tus) sırtında soluk benekler taşır. Ayrıca Kuzey Amerika’da yaşayan Coluber cons-trictor türü boyunduruklu yılan(*) ya da bazı sıçan yılanları(*) gibi birçok tür renklerinden ötürü kara yılan olarak da tanınır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.