Kara Savaş

Kara Savaş

Kara Savaş, Avustralya’nın Tasmanya (eskiden Van Diemen Topraklan) Adasında, Yerlilerle Avrupalı askerler ve göçmenler arasında çatışma dönemi (1804-30). Adanın Yerli nüfusunun neredeyse bütünüyle yok olmasıyla sonuçlanmıştır. Kara Savaş adı çoğunlukla 1830’daki çarpışmalar için kullanılır.

Çarpışmalar Mayıs 1804’te askeri bir müfrezenin avlanmakta olan Yerlilere ateş açmasıyla başladı. Bunu izleyen yıllarda AvrupalI göçmenlerin koyun beslemek üzere adanın en iyi avlanma bölgelerini işgal etmeleri ve yiyecek kıtlığı dönemlerinde ada halkının başlıca geçim kaynağı olan kanguruları avlayıp büyük ölçüde tüketmeleri, Yerlilerin AvrupalIlara beslediği kini daha da artırdı.

Bundan sonraki göçmen kuşağı Yerlilere yönelik saldınları aralıksız olarak sürdürdü. Zorla çalıştırmak üzere adam kaçırma, ırza geçme ve cinayet günlük olaylar durumuna geldi. AvrupalIların uyguladıkları teröre benzer biçimde karşılık verme gücünden yoksun olan Yerliler, çareyi tek tek kişilere ve küçük gruplara saldırılar düzenlemekte buldular.

Vali yardımcısı George Arthur, 1830 son-bahannda bütün Yerlileri toplayıp adanın güneydoğusundaki yarımadaya yerleştirmeye karar verdi. Binlerce beyaz, Yerlileri yakalamak üzere bir Kara Sınır oluşturdu. Ama yalnızca bir kadınla bir oğlan çocuğu yakalanabildi. Olayın ardından George A. Robinson adlı bir Avrupalı, Yerlilerle ilişki kurarak 1831-35 arasında 200 kadarını BasS Boğazındaki Flinders Adasına yerleşmeye ikna etti. Buraya yerleştikten sonra sayılan gitgide azalan Yerliler 19. yüzyılın ikinci yansında hemen hemen tümüyle yok oldular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.