Kara Mustafa Paşa Külliyesi

Kara Mustafa Paşa Külliyesi

Kara Mustafa Paşa Külliyesi, Kay: nin İncesu ilçesinde, cami, medrese, mam, arasta ve kervansaraydan olı külliye. 17. yüzyılın ikinci yarısında, Mı fonlu Kara Mustafa Paşa tarafından y; nlmıştır.

Düzgün olmayan beşgen planlı, du\ çevrili bir avlunun içinde yer alan cami kubbeli, yalın bir yapıdır. Minaresi ku batı köşesindedir. Önünde üç açıklıkl son cemaat yeri vardır. Kare planlı dershaneyle onun güneyindeki yan yedi hücreden oluşan küçük medrese, avlusunun içinde batı duvarı boyunca nır. Önünde, bir duvarla cami avlusu ayrılan kendi küçük avlusu vardır. Ha caminin kuzeyinde, avlunun dışındadı

Arasta kuzey-güney doğrultusundaki açık bir yolun iki yanında karşılıklı sır mış dükkânlardan oluşur. Batıdaki dül lar arkadan cami avlusunun, doğudak: kervansaray avlusunun duvarına bitiş Dükkânların arasında yer alan, ama î lıklı gelmeyen birer kapının batıdaki cami, doğudakinden kervansaray avlı geçilir. Kareye yakın çarpık dörtgen bu avlunun ikinci girişi de doğu c üzerindedir. Batı, güney ve doğu ken içeriden bir revakla çevrilidir. Kuze dördüncü kenar boyunca kervansaray palı mekânı yer alır. Enlemesine dikde planlı bu mekânın içinde, iki sıra üzs altışardan 12 ayak bulunmaktadır. Ay iki yönde birbirlerine ve beden duvar bağlayan kemerler burasını, her bi çapraz tonozla örtülü 21 birime ayıı

Kara Mustafa Paşa Külliyesi, bir han kervansaray yapısı çevresinde toplan; manii menzil külliyelerinin önemli bir ğini oluşturur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.