kar sınırı

kar sınırı

kar sınırı, kalıcı kar örtüsünün topografik alt sının. Yüzeyde biriken kar miktarı ile, eriyen ve buharlaşan kar miktannın aynı olduğu düzensiz bir hat biçimindedir. Yüksekliğe ve birçok başka etmene bağlı olarak önemli değişiklikler gösterir. Rüzgâra karşı olan ve öğleden sonra güneş alan yamaçlarda, öteki yamaçlara göre yaklaşık bir kilometre daha yüksekte olabilir. Geniş alanlarda, kar yağışı miktan ve yaz aylarındaki sıcaklık düzeni tarafından belirlenir. Kutuplar gibi sıcaklığın düşük olduğu bölgelerde oldukça alçaktan, Ekvator gibi sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde ise oldukça yüksekten geçer. Çok kar yağışı alan nemli kıyı bölgelerinde, kuru kara iklim bölgelerine oranla daha alçaktadır. Kar yağışının daha fazla olduğu yüksek ve orta enlemli bölgelerde ise Ekvator’dakinden daha yüksektedir. Geniş alanlarda yapılan ortalama kar sının ölçümlerinden yararlanılarak, yüksekliği dünya çapındaki büyük iklim değişikliklerine bağlı olarak artan ya da azalan iklimsel kar sının hesaplanır. Buzul dönemlerinde iklimsel kar sınırı, günümüzde olduğundan 600-1.200 m daha aşağıdaydı.

Kar sınınnın bir buzulu kestiği çizgiye buzkar (neve) sının denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.