kapsaisin

kapsaisin

kapsaisin, biber (Capsicum) meyveleı acı ve yakıcı bir tat veren azotlu orga bileşik. Lipit grubundan bir madde olm na karşın, bazı uzmanlarca alkaloitler £ smda sınıflandırılır.

İlk kez 1876’da biberden özütlenen re siz, kristal yapıda bir maddeye kapsaisin verildi; ancak, 1960’larda bu doğal ürün

bileşikten oluşmayıp kapsaisinin a ara kimyasal olarak ona çok benzeyen «a bileşikleri de az miktarlarda içerdiği as-Ci.

pnmlayış (Yunanca synekdokhe: “bir-e ele almak”), parçanın bütünü temsil se sanatı. Türkçede “boğaz” sözcü-iÎl- “doyurulması gereken kişi” anlamın-4 ^-anılması, bu sanata örnek gösterile-rr Yaygın olmamakla birlikte, kapsamlara ?ütiin de parçayı temsil edebilir (örn. »» i üs” sözcüğünün “yüksek tabaka” an-KLlTCa kullanılması). Düzdeğişmeceye r -rzcüğün yerine, onu çağrıştıran bir sözcüğün kullanılması) çok benzeyen B-Mclayış, canlı imgeler yaratmak için s -.–lan önemli bir şiir tekniğidir.

psil. detonatör ya da fünye olarak da sır:- suçlu patlayıcılarda çarpma etkisiyle turtayı başlatan düzenek. Detonatör BTiiü temel olarak, ateşlendiğinde şok eçis: yaratan kolay ateşlenebilir zayıf cavsalar için, fünye ya da kapsül ise •ur^törü ateşlemek için ani bir alev r.i-~ası oluşturan yemleme bileşikleri için ııürılıı. Fünye, yanan bir fitilden ya da E*-r.jJe ısıtılmış bir telden elde edilen ani r s. itkisiyle ya da sürtünme ve mekanik k silahın ateşleme iğnesinin çarpma-î’iisiyle harekete geçirilebilir.

►”«danayı başlatmada kullanılan yönteme y- jlarak, kapsüllerde ateşleme barutu s -aşma ya da bir detonatör ile birlikte

Lİ.JLT. UT •

0<ûl. olgunlaştığında açılarak tohumları-kuru meyve. Kapsül tipi meyveler »ardan aşağıya doğru yarılarak (örn. ssr- va da üst bölümde oluşan deliklerle rr gelincik) ya da kapak biçiminde (örn. BT.T-rj.’: açılabilir. Karayosunlarınm spor B5-_ran organları da genellikle kapsül erik adlandırılır.

jotan. Arif (d. 1906, İstanbul), soyut EUi ‘lta çalışan ressam.

te Bahriye Mektebi’ni bitirdi. Öğrenim -.’Harında Nazmi Ziya Güran’dan resim
<to«-oczsyon’’, Arif Kaptan’ın bir yapıtı, 1967; uman Devlet Resim ve Heykel Müzesi

mury^-.ı, «etlik Arşivi
ı–i,er. aldı. Daha sonra bir süre Güzel ianaiar Akademisi’ne devam etti. İlk ser-p;— I935’te akademide düzenledi. 1940’ta “ıırnuriyet Halk Partisi’nin yurtiçi gezi -r:”Camları çerçevesinde Kastamonu ve lücrikkale’ye gönderildi, bir süre Bursa’da »undu. 1947’de kendi olanaklanyla gittiği »irs :e Andre Lhote’un atölyesinde çalıştı. •»_rf Kaptan başlangıçta doğaya bağlı kalafat ienimci anlayışta manzara resimleri Daha sonra kübizmden ve yapımcı-mrın etkilendi. Paris’te bulunduğu sırada anlayışa yöneldi ve doğaya olan
tutkusuyla renkçi, geometrik bir soyutlama geliştirdi. Zaman zaman salt soyut örnekler de veren Kaptan 1970’lerde yeniden eski üslubuna döndü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.