kappa

kappa

kappa, Japon folklorunda, vampiri andıran şehvet düşkünü yaratık. Şeytan benzeri
Kappa, Hokuga’nın bir resmi;

Victoria ve Albert Müzesi, Londra

Victoria and Aibert Museum, Londra, fotoğraf. AC Cooper Ud
om’den(*) daha akıllıdır; insanlara karşı daha az kötülük besler. İnsanlara kınk-çıkıkçılığı kappa’mn öğrettiğine inanılır. Efsane ve resimlerde, yeşil-san, maymun görünüşünde, balık ya da timsah pullanyla kaplı, 10 yaşlannda bir çocuk boyunda betimlenir. Bu yaratıkların başlarının üstünde, suyla dolu çukurlar bulunduğu, bu su döküldüğünde doğaüstü güçlerini yitirecekleri söylenir. İnsanların kappa’larla karşılaşmasına ilişkin pek çok efsane vardır. Bunla-
nn tümünde, kappa’ların verdikleri tutma özelliğinden söz edilir. Onlan si rinden caydırabilmek için, tuzağa düşür başlannı eğmelerini, böylece tepelerin suyun dökülmesini sağlamak gerekir. P ra tutkun olan kappa’lan yatıştırmamı iyi yolu yaşadıktan sulara hıyar atma

Kappadokia bak. Kapadokya

Kappel Savaşları, İsviçre’de Reform 1 keti sırasında, beş Katolik kantonla Pr« tan Zürich kantonu arasında çıkan iki s (1529 ve 1531). Adını, Zürich ve kantonları sınırında bulunan Kappel nastın’ndan almıştır.

İsviçre Konfederasyonu’nun Katolik leri Luzern, Uri, Schvvyz, Untervvalde Zug kantonlarının kurduğu Hıristiyan I ği, konfederasyonun ortak yönetim bölş rinde Zürich’in Protestanlığı yayma çal nna son vermek üzere Avusturya’yla it kurunca ilk savaş patlak verdi. Züric Hıristiyan Birliği’ne saldırmasıyla başlı savaş çok kısa sürdü ve 26 Haziran 152 Kappel’de ateşkesin imzalanmasıyla buldu. Ardından, Katolik kantonl; Avusturya’yla kurdukları ittifaka son meyi ve ortak yönetim altındaki topral da yaşayanların din özgürlüğünü tan» kabul ettikleri bir antlaşma imzalandı Ama çok geçmeden Thurgau’da Prc tanlığı yaymaya yönelik çalışmalann > den başlaması üzerine, beş Katolik kaı Zürich’e ansızın savaş açtı (Ekim 15 Jörg Göldli komutasındaki hazırlıksız rich birlikleri, Kappel Çarpışması’nda Ekim 1531) Katolikler karşısında yenil uğradılar. Zürichli Protestan öı Huldrych Zvvingli’nin de öldüğü sav ardından imzalanan II. Kappel Barış (24 Kasım 1531) Protestanlar, Katolikl tartışmalı bölgelere ilişkin taleplerini oı lamak zorunda kaldılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.