Kanto Çomei

Kanto Çomei

Kanto Çomei

Kanto Çomei, kamo no çomei olarak da bilinir (d. 1155 – ö. 24 Temmuz 1216, Kyoto, Japonya), ortaçağ Japon şiirinin en büyük adlanndan şair ve eleştirmen. Dünya işlerinden elini çekip dervişçe bir yaşamda
Kamo Çomei, Soseki’nin olduğu sanılan, ipek üstüne yapılmış bir resim,

Historiografi Enstitüsü, Tokyo Üniversitesi

Internationa! Socıeîy for Educatıonal Information, Tokyo
huzur buluşunu anlatan Hoco-ki (1212; İki Metrekarelik Kulübe) adlı yapıtıyla da tanınır.

Kyotolu bir Şinto rahibinin oğluydu; çok iyi bir sanat eğitimi gördü. Mütevazı bir çevreden gelmesine karşın şiir yeteneğiyle sarayda dikkat çekti ve bu sayede bir göreve atandı. Ama lasa süre sonra Budacı bir rahip olarak (1204) dünyadan elini eteğini çekti. Birkaç yıl Ohara Tepelerinde yaşadıktan sonra başkentin güneydoğusundaki Hino Dağının eteğinde kendine küçük bir kulübe yaptı. Hoco-ki adlı yapıtını burada tamamladı. Yapıtta, Çomei’nin Kyoto’da tanık olduğu çeşitli felaketler ile dervişçe bir yaşam sürdüğü ortamdaki doğal güzellikler ve huzur karşıtlık içinde anlatılır. İnsan uğraşlanmn boşunahğmı ve maddi şeylerin geçiciliğini savunan Budacı görüş tüm yapıta egemendir. Hoco-ki ile Yoşişige Yasutane’nin (9347-997) 981’de kaleme aldığı Çitei-ki (Gölcüğün Kenanndaki Kulübemin Öyküsü) adlı Çince yapıt arasında büyük bir benzerlik vardır.

Çomei, dünya işlerinden el etek çektikten sonra da saray ve şiir çevreleriyle ilişkisini kesmedi. Şin kokin-şu (Eski ve Yeni Çağlar Yeni Derlemesi) adlı saray şiiri antolojisinin 1205’te hazırlanan ilk baskısına 10 şiirinin alınmasından büyük sevinç duydu. 1208-09 dolaylannda eleştiri yazıları, anekdotlar ve kısa şiirlerden oluşan Mumyo şo (Adsız Notlar) üzerine çalışmaya başladı; çok değerli bir derleme olan bu yapıtı yaklaşık 1210-12’de tamamladı. Hossin şu (Din Hizmetinden Örnekler) adlı yapıtını ise 1214 ya da 1215’te bitirdiği sanılmaktadır. Öbür yapıtlan arasında, kendi şiirlerinden büyük olasılıkla 1181’de yaptığı bir seçme ile günümüze ulaşmayan Ise-ki (İse’ ye Yapılan Bir Yolculuğun Kayıtlan) sayılabilir. Çomei’nin şiirleri, pek çok değerli

aairin yetiştiği bir dönemin en iyi örnekleri arasındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.