Kansan Buzul Kat

Kansan Buzul Kat

Kansan Buzul Katı, Kuzey Amerika Pleyistosen Bölümde (y. 2,5 milyon-10 yıl önce) oluşan kayaç katmanlarının baş] bölümü ve bu kayaçların çökeldiği zan dilimi. Kansan Buzul Katı, her ikisinde görece ılıman iklim koşullarının egen olduğu Aftoniyen Buzularası Katın üstüı ve Yarmouth Buzularası Katının altında alır. Adını, Kuzeydoğu Kansas’ta saptaı yüzey oluşumlarından almakla birlikte, wa’daki Afton yakınlarında bulunan çöl ler bu katı çok daha iyi betimler.

Kansan buzullarının çok geniş bir a kaplamış olduğu sanılmaktadır. Kansas’ ve Güney Indiana’nın güneyindeki bı sınırlarından uzaklaştıkça, çökellerin içi gelişmiş orman ve memeli faunalarına r lanır. Günümüzde kurak ya da yankı: olan bu bölgeler, eskiden çok daha nen di. Son derece zengin olan Kansan faur nm bileşimi ve içerdiği hayvanlar bü ölçüde günümüzdekine benzer. Buna ki lık hayvanların dağılımı ve yaşadıktan geler bugünkünden çok farklıydı. Kaı Buzul Katının özgün fosil faunası mar misköküzü, sığır ve soyu tükenmiş kunduz fosillerinden oluşur. Bu katın, rupa’daki Pleyistosen Bölümün Mindel zul Katıyla eşzamanlı olduğu sanılmakta

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.