Kanlı Kansas

Kanlı Kansas

Kanlı Kansas, ABD’de yeni oluşturulan £ »-ısas Topraklan’nı halk egemenliği ilke-s~e dayanarak denetlemek isteyen kölelik • irdaşlarıyla karşıtları arasında patlak ve-küçük iç savaş (1854-59). Kansas-V;?raska Yasası’nı (30 Mayıs 1854) hazırla-.ır. jr. Kansas için öngörülen özyönetim ikesnin uygulanmasıyla kölelik sorununda-c kutuplaşmayı önleyeceklerini ummuşlar-3 Ama Kuzeyli Özgür Toprak Partisi •ırlılan Kansas’a silahlı göçmen birlikleri îeştirmeye çalışırken, kölelik yandaşları sı Missouri’den sının geçerek Kansas’a i.-ı~aya başladılar. Her iki taraf da denetim nriıkleri ve gerilla takınılan oluşturdu. lUr.sas topraklanna yerleşen bir kölelik i-i~>:tının öldürülmesi üzerine Aralık »55’te başlayan Wakarusa Savaşı ancak •Terin müdahalesiyle önlenebildi. 21 Mayıs Lawrence kentinin yağmalanmasıy-a ;aüşma küçük çapta bir iç savaş boyutla–ır kazandı. Lawrence’ı basan kölelik yanış bir topluluk, kölelik karşıtlarının “kay–rvr-m kurutmak” amacıyla oteli ve gazete masunu yakıp yıktı. Üç gün sonra da John îr:wn’ın başını çektiği kölelik karşıtı bir er.r Pottawatomie Deresi kıyısındaki bir eşmeye misillemede bulundu. İki grup a”i>mdaki çarpışmalar, kentlerin taraflarca ~<t geçirilmesi, tutsakların kurtanlması gibi tır_ı olaylar sınır boyunca aralıklarla sür-jıi “857’de Lecompton Senedi çerçevesinle gelecekte kurulacak olan eyaletin köle-ik konusundaki tutumunu belirlemeye yöre siyasal bir mücadele başladı. Sorun ‘cik 1861’de Kansas’m özgür bir eyalet jiirak tanınmasıyla çözümlendi. “Kanlı > -.-as” olayı, yeni kurulmuş olan Cumhu-—-.etji Parti’ye 1860 seçimlerinde çok gerek-ic:-ı duyduğu kölelik karşıtı bir platform aşıdı. Sonradan, sınır savaşında uğranılan 3.-İI- karşılığında 400 bin dolar tutarında -irranat ödenmesi kabul edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.