kaniş

kaniş

kaniş, Almanya’da geliştirildiği sanılan köpek soyu. Özellikle Fransa’da büyük ilgi görerek bu ülkenin simgesi haline gelmiştir. Kaniş başlangıçta suda vurulan ya da suya düşen hayvanları bulup getirecek bir av köpeği olarak geliştirildi. Suda rahat hareket etmesi için uzun tüyleri özel bir biçimde kırkılıyordu. Bu soy sonradan gösteri amacıyla eğitildiği gibi, yenebilir mantarların

kokusunu alıp ■yerienni bulma idinde de kullanıldı.

Kanişler en zeki köpek soylanndan biridir. Büyük boy (ya da standart), orta boy ve küçük boy (ya da cüce) denen değişik irilikte üç tipi bulunmasına karşın görünüşleri birbirlerine çok benzer. Genel çizgileri zarif ve uyumludur. Uzunca bir burun, sık
Büyük boy kaniş

Sally Anne Thompson – EB Inc.
tüyler, sarkık kulaklar, yaylanarak ve kendinden emin yürüyüşleri özellikle dikkat çeker. Yukarı doğru kıvrılan uzun tüylü kuyruğu hayvanın hareketlerini zorlaştırdığından kuyruk ucu doğumdan kısa bir süre sonra kesilir. Bu nedenle kuyrukları püskül görünümü alır. İki farklı özellikteki tüylerinden kısa ve yapağıya benzeyenler iç postu, kalın ve sık biçimde çıkanlar dış postu oluşturur. Tüyler kırkılmazsa birbirine dolanarak kordonlar halinde uzar. Renkleri boz, beyaz, siyah, kahverengi, sarı ve turuncu olabilirse de postlannda tek bir rengin bulunması aranan bir özelliktir. Standart kanişin omuz yüksekliği 38 cm’yi aşar. Bu yükseklik orta boylarda 25,5-38 cm, küçük boylarda 25,5 cm’nin altındadır. Ağırlıklarıysa 3-27 kg arasında değişir.

Kanjeran Yağmur Katı, Afrika’da Ple-yistosen Bölümde (y. 2,5 milyon-10 bin yıl önce) oluşan kayaç katmanlarının başlıca bölümü ve bu kayaçlann çökeldiği zaman dilimi. Gambliyen Yağmur Katının altında ve Kamasiyen Yağmur Katının üstünde yer alır. Afrika’daki yağmur katları, jeolojik çağlar içinde görece yağışlı iklim koşullarının egemen olduğu zaman dilimleri sırasında çökelen kayaç katmanlarıdır. Bu dönemlerin, Kuzey Yarıküre’deki yaygın, kıtasal buzul dönemleriyle eşzamanlı olduğu sanılmaktadır. Bazı jeologlar Kanjeran’m Avrupa’daki erken Würm Buzul Katıyla, bazıları ise daha önceki Riss buzullaşmasıyla aynı dönemde geliştiğini ileri sürerler. Kanjeran göl çökellerinde çok miktarda omurgalı fosili ve insan iskeleti kalıntısı bulunur. Radyokarbon teknikleriyle sürdürülen tarihlendirme çalışmaları, geç Kanjeran Yağmur Katının yaklaşık 57 bin önce çökeldiğini ve bunun erken Würm Buzul Katıyla eşzamanlı olduğunu göstermiştir.

Kankakee, ABD’de Illinois eyaletinin kuzeydoğusundaki Kankakee Irmağı kıyısında, Kankakee ilinin (county) merkezi kent. Illinois Merkez Demiryolu’nun yapımcıları 1850’lerde Fransız asıllı KanadalIların yerleştiği Bourbonnais (bugün bir banliyö) kenti yerine, yerleşme bakımından daha
zengin olanaklar sunan Kankakee’yi istasyon olarak seçtiler. Günümüzde Kankakee, bit tarımsal ticaret ve imalat merkezidir. Akıl hastalan için 1877’de kurulan Kankakee Eyalet Hastanesi bugün Kankakee Gelişme Merkezi adını taşır. Olivet Naza-rene College 1907’de Bourbonnais’de, Kankakee Community College ise 1966’da kurulmuştur. 1854’te kent statüsü kazandı. Nüfus (1990) kent, 27.575; metropoliten alan, 96.255.

Kankakee Irmağı, ABD’de, Indiana eyaletinin kuzeyindeki South Bend yakınlarından doğan ırmak. Güney ve batı doğrultusunda yaklaşık 220 km aktıktan sonra, Illinois eyaletindeki Kankakee yakınlarında Iroquois Irmağı ile birleşir. Daha sonra kuzeybatıya yönelir ve Des Plaines Irmağı ile birleşerek Illinois Irmağını oluşturur. Kankakee, çığın boyunca ulaşıma elverişlidir.

Kankakee Kemeri, ABD’de, batı-ku-zeybatı doğrultusunda uzanarak Indiana ve Illinois’dan geçen jeolojik antiklinal kemer yapı. Cincinnati Kemerinin(*) bir koludur.

Kankakee Kemerini etkileyen ilk yükselme Alt Ordovisiyen Döneme (Ordovisiyen Dönem y. 500-430 milyon yıl önce) ait St. Peter Kumtaşı katmanının çökelmesinden önce oldu ve aşınmayla yaklaşık 150-180 m yüksekliğindeki toprak malzeme yer değiştirdi. Orta ve Geç Devoniyen Dönemde de (Devoniyen Dönem y. 395-345 milyon yıl önce) kemer yükseldi, ama Erken Misisipi-yen Dönemde (Misisipiyen Dönem y. 345-325 milyon yıl önce) batmaya başladı. Erken Misisipiyen ve Erken Pensilvaniyen Dönemde (Pensilvaniyen Dönem y. 325-280 milyon yıl önce) tekrar yükselerek ortaya çıktı.

Kankakee Kemeri, yapının kendisinin yükselmesi sonucunda değil, kemerin çevresindeki havzalann çökmesiyle ortaya çıkmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.