Kandy Krallığ

Kandy Krallığ

Kandy Krallığı, 15. yüzyılın sonunda Seylan’da (bugün Sri Lanka) kurulmuş bağımsız krallık. Portekizli ve Felemenkli sömürgecilere karşı uzun süre direndikten sonra 1818’de, Seylan’daki öbür krallıkların ardından İngiliz egemenliğine girdi. Öteki tüm Seylan kralhklannın 17. yüzyıl başlann-da Portekizlilerce ortadan kaldırılmış olmasına karşın, Kandy Krallığı akıllıca yürüttüğü diplomasi, coğrafi konumu ve çete savaşı yöntemini ustalıkla uygulaması sayesinde bağımsızlığını korudu. Sık sık işgale uğramasına karşın kısa sürede topraklannın denetimini yeniden ele geçirdi.

Portekiz işgalindeyken Felemenklilerle ittifak kuran krallık, Felemenk yönetimi altında da İngilizlerin yardımını sağlamaya çalıştı. Ama Seylan’ın 1796’da İngilizlerce ele geçirilmesinden sonra yalnız kaldı. İngilizler, bu bağımsız krallığın, gerek bölgede yürüttükleri ticaretin, gerekse haberleşme ve ulaşım ağlarının gelişmesini engellediğini düşünüyorlardı. Krallığa karşı 1803’te girişilen ilk Ingiliz saldmsı başansız oldu. Ama krallığa bağlı kabile şefleri, Güney Hint kökenli baskıcı krallanna tepki olarak İngiliz müdahalesini hoşnutlukla karşıladılar. 1815’te yapılan Kandy Antlaşması ile Kandy kralı devrilerek egemenlik İngiliz tahtına devredildi; bununla birlikte Kandy şeflerinin hakları büyük ölçüde korundu. Bu düzenlemeden hoşnut olmayan şefler 1817’de isyan girişiminde bulundularsa da ertesi yıl İngilizlerce denetim altına alındılar. Böylece Seylan, yüzyıllardan beri ilk kez tek bir yönetim altında birleşmiş oldu.

Kane, Cheikh Hamidou (d. 3 Nisan 1928, Matam, Irmak Bölgesi, Senegal), 1962’de Siyah Afrika Büyük Edebiyat Ödülü’nü kazanan L’Aventure ambigue (1961; Belirsiz Serüven) adlı otobiyografik yapıtıyla tanınan Senegalli yazar.

Kane, gençliğinde geleneksel İslam eğitimi aldı. Daha sonra Sorbonne’da hukuk okumak üzere Senegal’den aynlarak Paris’e gitti. Fransa Denizaşırı Ulusal Oku-lu’nun hukuk ve felsefe bölümlerinden mezun oldu. 1959’da ülkesine döndükten sonra hükümet planlama komisyonu üyeliği ve Thies bölgesi valiliği yaptı (1960-63), ayrıca Senegal Kalkınma ve Planlama Bakanlığında çalıştı. Daha sonra, Dakar Deniz Sanayisi Projeleri başkanı ve sanayi bakanı oldu. 1963’te Nijerya’nın Lagos kentinde UNICEF görevlisi olarak çalışan Kane, 1966’da Fildişi Kıyısı’nda Abidjan’daki UNICEF bürosunun yöneticiliğine getirildi.

L’Aventure ambigue, atalarının yaşam biçimi ve geleneksel İslam inancı ile Fransız-lann Afrika’ya taşıdığı maddeci Batı kültürü arasında bocalayan genç bir adamı konu alır. Yapıta gücünü ve kişiliğini veren, Kane’nin çatışan değerleri yansıtışındaki berraklıktır.

A.C. Brench’in Writing in French from Senegal to Cameroon (1967; Senegal’den Kamerun’a Fransızca Edebiyat) adlı kitabı,
Kane’nin yaşamının ve yapıtlarının eleştirel bir değerlendirmesini içerir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.