Kandıra

Kandıra

Kandıra, Marmara Bölgesi’nde, Kocaeli iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 933 km2 olan Kandıra ilçesi doğuda Sakarya ili, güneyde Merkez ilçe, batıda Körfez ilçesi ve İstanbul ili, kuzeyde de Karadeniz ile çevrilidir.

Kocaeli ilinin Karadeniz’e kıyısı olan kuzeydoğu kesiminde yer alan ilçe topraklan, fazla yüksek olmayan bir plato alanı üstündedir. Dalgalı düzlüklerden oluşan bu platonun yüksekliği 150-500 m arasında değişir. İlçe topraklarının sularını Karadeniz’e dökülen düzensiz rejimli akarsular toplar. İç kesimlerde geniş yer tutan ormanlar kıyıya doğru seyrekleşir ve yerini fundalıklara bırakır.

İlçe halkının temel geçim kaynağı tanındır. Başlıca tarımsal ürünler buğday, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı ve yulaftır. Aynca geleneksel keten üreticiliği sürdürülmekte ve az miktarda elma, üzüm, fasulye ve armut da yetiştirilmektedir. Hayvancılık önemli uğraşlardan biridir. İstanbul pazarına yönelik tavuk ve hindi yetiştirilen tavuk çiftliklerinin bulunduğu ilçede sığır besiciliği gelişmiş düzeydedir. Başlıca hayvansal ürünler süt, peynir, yumurta ve deridir. Önemli bir açık deniz balıkçılığı potansiyeli olan Kefken kıyısında balıkçı teknelerinin ve gemilerin sığınabileceği bir dalgakıran yapılmıştır. Kıyılarında doğal plajlar uzanan Kerpe ve Kefken’de yaz turizmine yönelik pansiyonculuk gelişmektedir.

Bitinya’da yer alan yerleşme Bizans döneminde Kentri adıyla anılıyordu. Karadeniz kıyısındaki limanının adı ise Kalpe, Karpe ya da Karpis’ti. Bizans döneminde bir ticaret merkezi olan yerleşme 14. yüzyılın başlarında Akçakoca Bey tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. 1899’da müs

 

Bugünkü Kandehar nüfusunun büyük bölümünü Dürrani kabilesinden gelen Peştular oluşturur. Kentte Gılzailer, Kakarlar ve İranhlar da yaşar. Kandehar, Peşaver’le birlikte Peştularm iki büyük kentinden biridir.

Kandehar kentinin merkezi Afgan hükümdarı Ahmed Şah Dürrani’nin (17227-72) başkent olarak kurduğu kentin batısında yer alır. Eski kenti çevreleyen surların büyük bölümünün yıkılmış olmasına karşın kentin dikdörtgen planı bugün de ayırt edilebilir. Eski kentin kuzeybatı köşesinde Ahmed Şah Dürrani’nin anıtmezarı bulunur; bu anıtmezarın çevresinde Ahmed Şah’m 12 çocuğunun mezarı yer alır. Hz. Muham-med’e ait olduğu söylenen Hırka-i Şerifin bulunduğu cami anıtmezarın hemen yanındadır. 1738’de Nadir Şah tarafından yakılıp yıkılan eski Kandehar’ın kalıntıları bugünkü kentin 6,5 km batısındadır. Eski kentte Baba Vali Bahçesi, bugün de çok sayıda hacıyı bölgeye çeken bir türbe ve 40 basamakla çıkılan bir tepenin üzerinde, içinde Hint-Türk imparatorları Babür ve Ekber’in yazıtları bulunan bir mihrap vardır.

Kentin çevresindeki bölgede sulamayla tarım yapılır. En önemli sanayi dalı gıda imlemedir. Kentte ayrıca başta yünlü kumaş olmak üzere dokumacılık yapılır. Kande-har’m geleneksel ihraç ürünü meyvedir; ihraç edilen meyvelerin başında üzüm, kavun ve nar gelir. Kandehar’m ihraç ettiği öteki ürünler pamuk, kökboya, kimyon ve şeytantersidir. Nüfus (1988 tah.) 225.500.

kandela hak. mum

Kandıra, Marmara Bölgesi’nde, Kocaeli iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 933 km2 olan Kandıra ilçesi doğuda Sakarya ili, güneyde Merkez ilçe, batıda Körfez ilçesi ve İstanbul ili, kuzeyde de Karadeniz ile çevrilidir.

Kocaeli ilinin Karadeniz’e kıyısı olan kuzeydoğu kesiminde yer alan ilçe topraklan, fazla yüksek olmayan bir plato alanı üstündedir. Dalgalı düzlüklerden oluşan bu platonun yüksekliği 150-500 m arasında değişir. İlçe topraklarının sularını Karadeniz’e dökülen düzensiz rejimli akarsular toplar. İç kesimlerde geniş yer tutan ormanlar kıyıya doğru seyrekleşir ve yerini fundalıklara bırakır.

İlçe halkının temel geçim kaynağı tanındır. Başlıca tarımsal ürünler buğday, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı ve yulaftır. Aynca geleneksel keten üreticiliği sürdürülmekte ve az miktarda elma, üzüm, fasulye ve armut da yetiştirilmektedir. Hayvancılık önemli uğraşlardan biridir. İstanbul pazarına yönelik tavuk ve hindi yetiştirilen tavuk çiftliklerinin bulunduğu ilçede sığır besiciliği gelişmiş düzeydedir. Başlıca hayvansal ürünler süt, peynir, yumurta ve deridir. Önemli bir açık deniz balıkçılığı potansiyeli olan Kefken kıyısında balıkçı teknelerinin ve gemilerin sığınabileceği bir dalgakıran yapılmıştır. Kıyılarında doğal plajlar uzanan Kerpe ve Kefken’de yaz turizmine yönelik pansiyonculuk gelişmektedir.

Bitinya’da yer alan yerleşme Bizans döneminde Kentri adıyla anılıyordu. Karadeniz kıyısındaki limanının adı ise Kalpe, Karpe ya da Karpis’ti. Bizans döneminde bir ticaret merkezi olan yerleşme 14. yüzyılın başlarında Akçakoca Bey tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. 1899’da müs-
takil İzmit mutasarrıflığına bağlı bir kaza merkezi oldu. 1918’den 1921’e değin önce İngiliz, sonra Yunan işgalinde kaldı.

Ekonomisi tarıma dayalı, küçük ve gelişmemiş bir yerleşme olan Kandıra, çevresindeki kırsal alanın ticaret ve hizmet merkezidir. Un değirmenleri, orman ürünlerini işleyen atölyeler ve sağlık hizmeti veren bir devlet hastanesinin bulunduğu kasaba, il merkezi İzmit’e 42 km uzaklıktadır. Doğudaki Kaynarca’dan geçen bir yolla Adapa-zarı’na, batıda da Şile üzerinden İstanbul’a bağlanır. Babatepe’deki Akçakoca Bey’in mezarı ilçenin tek tarihsel yapısıdır.

Kandıra Belediyesi 1868’de kurulmuştur. Nüfus (1990) ilçe, 49.975; kent, 10.427

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.