kandida enfeksiyonu

kandida enfeksiyonu

kandida enfeksiyonu

kandil, İslamda kutsal sayılan gecelere verilen ad. Bu geceler Kadir Gecesi, Miraç kandili, Berat kandili, Regaip kandili ve Mevlit kandilidir. Kandil ve Kandil-i Şerif adlan, bu gecelerin OsmanlIlarda II. Selim döneminden (1566-74) başlayarak minarelerde kandil yakılarak duyurulmasından kaynaklanır. Arapça gece anlamına gelen leyi sözcüğüyle oluşturulmuş tamlamalarla da anılır (örn. Leyle-i Kadir, Leyle-i Miraç, Leyle-i Berat).

Hicretten (622) üç yüzyıl sonra ilk kez Mısır’da Mevlit kandili, dört yüzyıl sonra da Kudüs’te Miraç, Berat ve Regaip geceleri kutlanmaya başladı. Kadir Gecesi dışındaki gecelerin kutsallığı konusunda Kuran’ da bilgi bulunmadığı gibi hadislerde de kesin sayılabilecek veri olmadığı için, İslam bilginleri başlangıçta hem bu gecelerin kut-sallaştınlmasını, hem de toplu ibadet edilmesini bid’at(*) sayarak karşı çıktılar. Ama kandil gecelerine duyulan ilgi azalmadı, tersine bütün İslam dünyasına yayıldı. Yaygın biçimde kutlanmaya başlamasından sonra bilginlerin bir bölümünün eski tutumlan

nı sürdürmesine karşılık bir bölümünün tutumu yumuşadı, bu uygulamayı bid’at-ı hasene (iyi bid’at) saymaya başladılar. Kandiller günümüzde de büyük ilgi görmekte, camilerde ve evlerde ibadet ederek kutlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.