KAN ÇIBANI VE KÖR Ç IBAN

KAN ÇIBANI VE KÖR ÇIBANkan-cibani-ve-kor-ciban

Bilhassa ense, yüz ve sırtta görülür. Kıl diplerinden başlaya
rak süratle büyüyen bir iltihaptır. Deri hastalıklarından sayılır.
“Stafilokok” adı verilen bir mikrobun marifetidir. Sert ve kırmızı
bir şişlik meydana getirir. Büyüdükçe ağrısı fazlalaşır ve gergin
leşir. Sonra orta yerinde, çevik, sarı bir baş verir. Yumuşak yer
lerden cerahat akmaya başlar. Tedavi edilmediği ve temizliğe dik
kat edilmediği takdirde yayılma istidadı gösterir. Birkaç gün son
ra kabuk bağlar ve bu kabuğu ortasındaki kılla birlikte döker. Ka
buğun kalktığı yerde küçük bir çukur kalır. Ancak bu çukur hızla
kapanır. Geride hafif bir iz bırakır.
Kan çıbanının baş vermeyen ve iyileşmesi haftalar süren şek
line “kör çıban” denir.
D İK K A T : Bu çıbanları sıkmayınız ve patlatmayınız. Kirli elle
kaşımalardan, yakası kirli gömlek ve ceket giymelerden, berber
dükkânındaki mikroplu traş aletlerinden geçtiğini biliniz. Bu se
beplerden ötürü ensede ve yüzde görülürler. Temizliğe dikkat edi
niz. Çıban ortaya çıktığında doktora danışınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*