KAN ALMAK, HACAMAT

KAN ALMAK, HACAMET
Bunlar da koruyucu hekimlik kurallarmdandır.
Buhari’de bunlar hakkmda özel bir bölüm vardır. Peygamberimiz
S.A.V. şöyle buyurmuşlardır:
«En ideal tedaviniz, hacamet ve kan aldırmaktır.»;
(Buhari.) bir rivayette de şöyle deniyor.
«Kim Resulullah S.A.V.’e başından şikâyet ederse,
ona, ‘Hacamet’ yaptır; ayaklarından şikâyet ederse,
ona, ‘ayaklarına kına yak’, derdi.» — Ebu Dâvut.
Bu hususda çok hadis vardır. Yararları ise, sayılamayacak
kadar çoktur. Kan almanın mekruh olduğuna
dair iki rivayet vardır. Mekruh olmadığını gösteren
rivayet daha kuvvetlidir. Peygamberimiz S.A.V., Übey
b. Ka’b’e bir doktor göndermiş; doktor Übey’i dağlamış
ve kanmı almıştır. Bir rivayette ise şöyle deniyor:
«En iyi ilaç hacamet ve kan aldırmaktır.»
Hacamet bedenin yüzeyini, kan aldırmak ise, bedenin
derinliklerini temizler. Hacamet sıcak bölgelerde,
kan almak soğuk bölgelerde tatbik edilir.

KAN ALDIRMAK TANSİYONU NORMALLEŞTİRİR

Hacamet ayın ortalarına doğru yapılırsa daha iyi
olur. Çünkü o günlerde deri daha rutubetli olur. Peygamberimiz
S.A.V. de böyle emir buyurmuşlardır.
Hamamdan çıktıktan sonra hacamet ettirmemelidir.
Ancak kanı koyu olanlar yaptırabilirler. En iyisi
önce sıcak su ile banyo yapmalı, bir saat sonra da
hacamet ettirmelidir. Tok kamına hacamet iyi değildir.
Peygamberimiz S.A.V.’in şöyle buyurduğu rivayet
edilmiştir:
«Aç kamına hacamet şifa, tok kamına hastalıktır.»
îbn-i Mâce’nin rivayetine göre, îbn-i Ömer, Nafi’e
şöyle demiştir: Kan basıncım artıyor, bana bir hacametçi
bul; halim selim olsun. Çok yaşlı ve çok küçük
olmasın. Ben Peygamberimiz S.A.V.’in şöyle dediğini
işittim:
«Hacametin en iyisi aç kamına yapılanıdır. Hacamette
hem şifa hem de bereket vardır. Hacamet hafızayı
ve aklı arttırır.»
Çene altından yapılan hacamet hafızaya ve yüze
faydalıdır. Bacaklardan yapılırsa, uyluk yaralarına, diş
ağrılarına, basura ve sırt kaşıntısına yararlı olur.
Hacametin daha bunlardan kat kat fazla yararlan
vardır. Göbek üzerinden yapılan hacamet unutkanlık
getirir.
Hanbeli mezhebine göre hacametçiye ücret vermek
mekruhtur. îbn-i Abbas R.A. şöyle demiştir:
«Resulullah S.A.V. hacamet oldu ve hacametçiye
de ücretini verdi.»
Eğer Peygamberimiz S.A.V. bu iyi bir şey olmasaydı,
ücret vermezdi. — Buhari.
Hacamet yapüacak yerlere gelince; îbn-i Abbas
diyor ki:
«Resulullah S.A.V. ağrıdığı için başından hacamet
oldu.» Bir rivayette de «Yarım başağnsından» deniyor.
Hz. Enes de:
«Peygamberimizin S.A.V. şah damarından ve omuzundan
hacamet ettirdiğini» rivayet etmiştir. — Tirmizi.
Ebu Harun da:
«Peygamberimizin S.A.V. bıngıldaktan hacamet olduğunu
rivayet etmiştri.» — Ebu Davut.
Hz. Enes de:
«Peygamber S.A.V.’in, ayaklarının üzerinden hacamet
olduğunu rivayet etmiştir.» — Tirmizi ve Nesei.
Uygun günler ise, Ebu Hüreyre’nin rivayetinde
şöyle gösterilmiştir:
«Ayın 17, 19 ve 21. günlerinde hacamet olmak
bütün dertlere devadır.» — Ebu Davut.
Bütün dertler dediği, kan basıncından mütevellit
dertler demektir. Tirmizi’nin Enes’den rivayet ettiği
bir hadiste de, aynı şey ifade edilmiştir.
Bir kadının hacamet olması gerekiyorsa, mahremi
hacamet etmelidir. Çünkü Ümmü Seleme şöyle bir
hadis rivayet ediyor:

EN İYİ İLAÇ HACAMET VE KAN ALDIRMAKTIR

«Resulullah S.A.V.’den hacamet için izin istedim.
Ebu Taybe etsin, dedi. Ebu Taybe Ümmü Seleme’nin
süt kardeşi idi. Eğer böyle biri yoksa baliğ olmamış bir
çocuk hacamet etmelidir.» — Müslim.
Hz. Ebu Bekir, ailesini Salı günleri hacamet olmaktan
men eder ve Resullullah S.A.V.’den işittiği şu
hadisi naklederdi.
«Salı gününde bir saat vardır ki o saatte kan durmaz.»
— Ebu Davut.
Ben de derim ki: Bütün bu yasaklar hasta değilken
yapılan hacametlere mahsustur. Hasta iken ve zaruret
hallerinde, ister ayın 17 sinde, ister 20 sinde yapılsın,
fark etmez. Celûl diyor ki: İsmet b. İsam bana Hanbel’den
şunu rivayet etti: Ahmed b. Hanbel, kan ne zaman
harekete geçerse ve hangi saatte olursa olsun, o
zaman hacamet olurdu. Buhari’nin rivayetine göre de
Ebu Musa geceleyin hacamet olmuştur.
Hacamet sanatı ilk önce İsfahan’dan çıkmıştır.
Doktorlar ise: Hacametin ayın ortalarına, damardan
kan aldırmanın da sonlarına doğru yapılmasının
uygun olacağını söylemişlerdir.
Şunu da bil ki: Damardan kan aldırmak, tam yerinden
yapılmaz veya lüzumsuz yere yapılırsa insanın
gücünü düşürür ve uygun olmayan sıvılar çıkarır. Daha
başka zararları da vardır.
Üstüste iki hastalık geçirenler, hastalıktan yeni
kalkanlar, piri faniler, ciğeri ve midesi zayıf olanlar
çocuklar, gebeler, lohusalar, âdet görenler kan aldırmamalıdırlar.
İNSAN VÜCUDU BAHARLARDA DEĞİŞİR 43

Kan aldırmak için en uygun vakit kuşluk ve kaba
kuşluk vakitleridir.
MEVSİMLER
“l*Q /
Baharı, kan aldırmak, boşaltım yapmak (Yukarıda
geçti.) Sebze yiyerek ve çok cima yaparak karşılar
malıdır.
Yazı, serinletici ve safra sökücü gıdalarla ve daha
az cima ile karşılamalıdır. Kan aldırmaktan sakınmalı,
çokça hamam yapmalıdır.
Güzün de, sabah soğuğundan, öğle sıcağından sakınmalıdır.
Sevda yapacak gıdalar alınmamalı, çokça
hamam yapümalıdır.
Kışa da, kalın elbiseler, kuvvetli ve ağır yiyecekler
ve özellikle tiritle hazır olunmalıdır. Tiridin fazileti hakkında
hadisler varid olmuştur. Peygamberimiz S.A.V.
şöyle buyurmuşlardır:
«Tirit diğer yiyeceklerden nasıl üstün ise Âişe de
diğer kadınlardan öyle üstündür.» Tirit, bereketlidir.
Kışın bol et yenmeli, ishalden, kan aldırmaktan,
kusmaktan sakınmalıdır. Çokça hareket ve cima etme*-
lidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*