kamu hak ve özgürlükleri

kamu hak ve özgürlükleri

kamu hak ve özgürlükleri, amme hak ve hOrrîyetlerİ olarak da bilinir, bir ülkenin hukuku tarafından tanınan ve güvence altına alman temel hak ve özgürlüklerin bütünü. Ulaşılması gereken bir ideali ifade eden ve genellikle İnsan Hakları Evrensel Bildirisi^) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi^) gibi uluslararası belgelerde düzenlenmiş
olan insan haklanndan farklı olarak iç pozitif hukukun (anayasaların) koruduğu hak ve özgürlükleri içerir. Bireysel hak ve özgürlükleri (kişi dokunulmazlığı ve güvenliği, düşünce, din ve inanç özgürlükleri vb), siyasal haklan (seçme, seçilme, kamu hizmetlerine girme vb) ve sosyal hakları (sendika, grev, çalışma, konut, sağlık, eğitim vb) kapsamına alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.