kamu güvenliği

kamu güvenliği

kamu güvenliği, amme emniyeti olarak da bilinir, bir toplumda kolluk hizmetleri yoluyla sağlanan can ve mal güvenliği. Genel olarak kamu düzeni(*) kavramı içinde yer alır.

Kamu Güvenliği Komitesi, kamu esenliği (ya da selameti) komitesi olarak da bilinir, Fransızca comitE de salut public, Fransız Devrimi’nin Terör Dönemi (Eylül 1793 – Temmuz 1794) boyunca Fransa’nın yönetimini elinde tutan siyasal organ.

6 Nisan 1793’te, devrimin iç ve dış savaş yüzünden bir kriz döneminde bulunduğu sırada kuruldu. Amacı hem iç ve dış düşmana karşı ülke savunmasını örgütlemek, hem de hükümetin yürütme organlarını denetlemekti. Başlangıçta dokuz, sonra-lan 12 kişiden oluşan komitenin üyeleri, Konvansiyon tarafından bir aylık süreler için seçiliyor, yeniden seçilme haklan da bulunuyordu.

Kamu Güvenliği Komitesi kuruluşundan

10 Temmuz 1793’e değin ılımlı ve uzlaşmacı bir politika izleyen, ama askeri sorunlar karşısında başansız kalan Georges Danton ve yandaşlannın denetiminde kaldı. Temmuzda onlann yerine Maximilien Robespi-erre’in de içlerinde olduğu daha kararlı ve radikal üyeler seçildi.

Eylül 1793 – Temmuz 1794 arasında komite üyeleri (nisanda giyotine gönderilen Ma-rie-Jean Herault de Sechelles dışında) değişmedi ve Jakobenlerin desteğiyle Konvansiyon üzerindeki denetimini koruyarak Fransa’nın yönetimim elinde tuttu. Komitenin bu dönemdeki uygulamalanyla devrim düşmanı sayılanlara karşı çok sert önlemler alındı, savaş ekonomisi uygulandı ve halk kitlesel olarak askere alındı. Kararlann birlikte alınmasına karşın üyeler değişik konularda uzmanlaşmıştı. “Triumvirlik” adı verilen üçlü birliği oluşturan Robespierre, Georges Couthon ve Louis de Saint-Just’ün görev alanı genel siyasi konular, Lazare Carnot’nunki askeri işler, Robert Lindet’ nin de erzak ve malzeme sağlanmasıydı.

Komite üyeleri arasındaki anlaşmazlık Ro-bespierre’in Temmuz 1794’te giyotine gön-denlme nedenlerinden biri oldu. Bundan sonra Kamu Güvenliği Komitesi önemini yitirdi ve yetki alanı diplomasi ve savaş konulanyla sınırlandınldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.