kamu gücü

kamu gücü

kamu gücü

kamu gücü, kamu kudret!, kamu erk! ya da amme kudreti olarak da bilinir, geniş anlamıyla, devletin tek yanlı olarak kural koyma ve buyruk çıkarma, topraklarında yaşayanlara iradesini kabul ettirme ve bunu sağlamak için gerektiğinde zor kullanma hakkı. Özel ve dar anlamıyla idarenin özel hukuk dışında kalan rejiminin ona sağladığı ayrıcalık ve üstünlükleri ifade eder (kolluk görevi, kamulaştırma, el koyma vb). Silahlı güç kullanma tekeli, kolluk hizmetleri ve para basma yetkisi gibi devlete özgü ayrıcalıklar da kamu gücünün uzantılandır. idarenin sahip olduğu kamu gücü kendisini, resen hareket (kendiliğinden davranma) ve resen icra (doğrudan uygulama) gibi, genellikle yasal temele dayanılarak kullanılan yetkilerde gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.