kamu düzeni

kamu düzeni,

kamu düzeni,

kamu düzeni, amme İntîzami ya da ammi nizami olarak da bilinir, bir devletin v( toplumun güvenlik, düzenlilik ve sükût içinde bulunması, kamu hizmetlerinin aksa madan görülmesi ilkesi ve kurah. Toplumsal yaşamın gerekli kıldığı zorunlı temel kurallardan oluşur. İçeriği zamana ülkelere, bölgelere, siyasal rejimlere v« somut durumlara göre değişmekle birlikte bazı temel öğelerden oluşur. Bunların başlı-çalan kişilerin can ve mallannm koranmas: demek olan kamu güvenliği, toplumun salgın hastalıklara ve sağlığa zarar verici etkenlere karşı korunması anlamına gelen kamu sağlığı ve toplumda asayişin korunması gereğini anlatan kamu sükûnu ya da huzura gibi kavramlardır. Bütün bunlaı çeşitli alanlarda (trafik düzeni, tehlikeli binalann yıkılması, karantina, koruyucu aşılar, gıda maddelerinin denetlenmesi, asayişin sağlanması vb) idare makamlarına ve özellikle kolluk güçlerine önleyici ve düzeltici müdahalelerde bulunma olanağını verir. Klasik Olarak maddi düzenin korunması anlamına gelen kamu düzeni kavramı, günümüzde ekonomik kamu düzeni anlayışını (fiyat denetimleri, tüketicinin korunması vb) ve estetik değerlerin (tarihsel yapılar, sit alanlan vb) gözetilmesi çabalannı da içine almaktadır.

Anayasalar ve bu arada Türk anayasalan temel hak ve özgürlüklerin kamu düzeni gerekçesiyle sınırlanabilmesini ya da düzenlenebilmesini kabul etmişlerdir.

Devletler özel hukukunda kamu düzeni terimi, yasalar çatışması kurallarına göre uygulanması gereken bir yabancı yasanın, ulusal hukuk düzeninin vazgeçemeyeceği üstün ilke ve kurallar nedeniyle uygulanmaması anlamına gelir. Kamu düzeni burada ulusal yasayla yabancı yasa arasındaki ra azlığı ulusal hukuktan yana çözen kural durumundadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.