Kamsoy, Münir Mazhar

Kamsoy, Münir Mazhar

Kamsoy, Münir Mazhar

Kamsoy, Münir Mazhar (d. 29 Aralık 1891, İstanbul – ö. 27 Ağustos 1973, İstanbul), sazsemaisi formundaki yapıtlarıyla ün kazanmış besteci.

Mülkiye Mektebi’ni (bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi) bitirdikten (1912) sonra İsviçre’ye giderek Cenevre Üniversitesi’nde sosyoloji okudu. Türkiye’ye dönünce Mülkiye Mektebi’nde siyasi tarih müderris muavini olarak ders verdi. Daha sonra çeşitli kuruluşlarda memurluk ve liselerde öğretmenlik yaptı.

Münir Mazhar Kamsoy amatör bir kemancıydı. Müziği, Kemani Tatyos Efendi, Alek-san Efendi (Kemani Ağa) ve Üsküdarlı Ziya Bey’den ders alarak öğrendi. Bir ara Musa Süreyya Bey ile bir keman-piyano İkilisi oluşturarak konserler verdi (1920). En ünlü yapıtlan olan sazsemailerinde, fazla zorlamaya gitmeden, kıvrak motifler ve alışılmamış geniş aralıklarla geleneği birleştirmeye çalıştı. Başlıca sazsemaileri rast, segâh, nişaburek, hisarbuselik, hicaz-buselik, hicazkâr, kürdilihicazkâr, şehnaz, buselik, nihavend ve acemaşiran makamla-nndadır. Kamsoy birkaç şarkı da bestelemiştir.

Kamu, Kemalettin (Kami) (d. 15 Eylül 1901, Bayburt – ö. 6 Mart 1948, Ankara), Milli Edebiyat akımına bağlı şair. Hece ölçüsünü kullandığı şiirlerinde aşk, gurbet ve yurtseverlik konularım işlemiştir. İstanbul Darülmuallimi’nde (sonradan Erkek Muallim Mektebi) son sınıf öğrenci-siyken Kurtuluş Savaşı’na katılmak üzere Ankara’ya gitti (1920). Matbuat ve İstihbarat Müdiriyet-i Ümumiyesi’nde (bugün Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) çalıştı. 1923’te İstanbul’a döndü ve sınavla Erkek Muallim Mektebi’ni bitirdi. Anadolu Ajansı’nda çalışırken, ajans temsilcisi olarak 1933’te Fransa’ya gönderildi ve Paris’te Siyasal Bilimler Okulu’nu bitirdi (1938). 1939 ve 1943’te Rize, 1946’da Erzurum milletvekili seçildi. Türk Dil Kurumu Terim Kolu başkanlığı yaptı. Hakimiyet-i Milliye ve Yeni Gün gazetelerinde yazılar yazdı. Atatürk ve İnönü’nün çeşitli gezilerine katıldı.

İlk şiirlerini Büyük Mecmua’da yayımlayan (1919) Kemalettin Kamu, daha sonra Kurtuluş Savaşı sırasındaki ürünleriyle dikkat çekti. Özellikle Dergâh, Varlık, Oluş dergilerinde çıkan şiirleri ölümünden sonra Rıfat Necdet Evrimer tarafından kitaplaştı-nldı (Kemalettin Kamu, Hayan, Şahsiyeti ve Şiirleri, 1949).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.