kampus

kampus

kampus, kent dışında, başta eğitim olmak üzere özel amaçlar için kurulan yerleşme birimleri. Binek araçlannm yaygın olduğu, dolayısıyla da ulaşım sorununun bulunmadığı ABD’de, kentlerin dışında, eğitim yapı-lannm yanı sıra sosyal tesisleri, yurtlan ve lojmanlan da içerecek biçimde kurulan üniversitelerle ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaygınlık kazanan kampus terimi günümüzde, kentlerin dışında eğitimden başka amaçlarla kurulan yerleşmeler için de kullanılır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye’ deki ilk kampus üniversitesidir. Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe, İstanbul’ da İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampuslannda eğitim yapar. İstanbul Üni-versıtesi’nin bazı fakülteleri de Avcılar’daki kampusa taşınmıştır. Yıldız Teknik Üniver-sitesi’nin belli başlı fakülteleri eski Yıldız Sarayı bahçesinin bir bölümünden oluşan kampus içindedir. Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi, Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi kampusta eğitim yapan öteki yükseköğretim kuruluşlarından bazısıdır. Bugün, eğitim kuruluşlannı kent yaşamından uzaklaştıran bu yaklaşımın yanlış olduğu öne sürülmekte ve pek çok yerde bu uygulamadan vazgeçilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.