Kammerer

Kammerer

Kammerer,

Paul (d. 17 Ağustos 1880, Viyana, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu – ö. 23 Eylül 1926, Puchberg, Almanya), AvusturyalI biyoloji bilgini. Doğuştan sonra edinilmiş özelliklerin de kalıtımla geçebileceğini deney yoluyla kanıtladığını ileri sürmüştür.

Kammerer’in amfibyumlar üzerindeki deneylerinin sonuçlan, ilki 1904’te, sonuncusu ölümünden sonra 1928’de olmak üzere çeşitli bilimsel yayınlarla kamuoyuna duyurul-
du. Alpler’de yaşayan doğurucu çörelin yavrusunun, ovalarda yaşayan yumurtlayıcı benekli çörelin bazı özelliklerini edindiğini, ayrıca bunun tersinin de geçerli olduğunu savundu. İkinci bir deney dizisinden sonra, öbür kara kurbağalarının parmaklannda gözlenen doku yastıkçığınm bulunmadığı ebe türü erkek kara kurbağaların, bu doku-lan kalıtım yoluyla alabildiğini öne sürdü.

Kammerer’in bilim dünyasında tutulmayan, edinilmiş özellikler kuramını kanıtlama savı yoğun eleştiri aldı. Bulgularını, incelenmek üzere bilim adamlarına sunması istendi. 1923’te Cambridge Üniversitesi ile Londra Linne Derneği’nde verdiği konferanslarda bulgulannı sergiledi. Onu eleştirenlerin başında gelen William Bateson, Kammerer’in deneyleri üzerinde kuşkular yaratmaya çalıştı. 1926’da G. K. Noble ve Hans Przibram, Kammerer’in amfibyumlan üzerinde yaptıklan incelemede doku yastık-çıklannın çini mürekkebiyle boyanmış olduğunu saptadılar. Kammerer, deney hayvanları üzerinde çini mürekkebi kullanıldığı konusunda kendisinin hiçbir bilgisi olmadığını öne sürdü ve sonuçta bu sahteciliğin suçlusu bulunamadı. Kammerer tartışmanın aynntılarmın yayımlanmasından kısa süre sonra intihar etti. Arthur Koestler’in 1971’de yayımlanan The Case of the Mid-wife Toad (Ebe Kurbağa Olayı) adlı yapıtı bu olayı konu alır.

Kammerer ölümünden önce Moskova Üniversitesi’nde biyoloji profesörlüğü görevini kabul etmişti. Bilim dünyasında pek benimsenmeyen ünlü yapıtı Das Gesetz der Serie’de (1919; Devresellik Yasası), olumlu rastlantının, bilinen fiziksel nedensellik ya-salanndan bağımsız işleyen doğal bir ilkenin belirtisi olduğunu kanıtlamaya çalışır

Kammerer, Paul (d. 17 Ağustos 1880, Viyana, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu – ö. 23 Eylül 1926, Puchberg, Almanya), AvusturyalI biyoloji bilgini. Doğuştan sonra edinilmiş özelliklerin de kalıtımla geçebileceğini deney yoluyla kanıtladığını ileri sürmüştür.

Kammerer’in amfibyumlar üzerindeki deneylerinin sonuçlan, ilki 1904’te, sonuncusu ölümünden sonra 1928’de olmak üzere çeşitli bilimsel yayınlarla kamuoyuna duyurul-
du. Alpler’de yaşayan doğurucu çörelin yavrusunun, ovalarda yaşayan yumurtlayıcı benekli çörelin bazı özelliklerini edindiğini, ayrıca bunun tersinin de geçerli olduğunu savundu. İkinci bir deney dizisinden sonra, öbür kara kurbağalarının parmaklannda gözlenen doku yastıkçığınm bulunmadığı ebe türü erkek kara kurbağaların, bu doku-lan kalıtım yoluyla alabildiğini öne sürdü.

Kammerer’in bilim dünyasında tutulmayan, edinilmiş özellikler kuramını kanıtlama savı yoğun eleştiri aldı. Bulgularını, incelenmek üzere bilim adamlarına sunması istendi. 1923’te Cambridge Üniversitesi ile Londra Linne Derneği’nde verdiği konferanslarda bulgulannı sergiledi. Onu eleştirenlerin başında gelen William Bateson, Kammerer’in deneyleri üzerinde kuşkular yaratmaya çalıştı. 1926’da G. K. Noble ve Hans Przibram, Kammerer’in amfibyumlan üzerinde yaptıklan incelemede doku yastık-çıklannın çini mürekkebiyle boyanmış olduğunu saptadılar. Kammerer, deney hayvanları üzerinde çini mürekkebi kullanıldığı konusunda kendisinin hiçbir bilgisi olmadığını öne sürdü ve sonuçta bu sahteciliğin suçlusu bulunamadı. Kammerer tartışmanın aynntılarmın yayımlanmasından kısa süre sonra intihar etti. Arthur Koestler’in 1971’de yayımlanan The Case of the Mid-wife Toad (Ebe Kurbağa Olayı) adlı yapıtı bu olayı konu alır.

Kammerer ölümünden önce Moskova Üniversitesi’nde biyoloji profesörlüğü görevini kabul etmişti. Bilim dünyasında pek benimsenmeyen ünlü yapıtı Das Gesetz der Serie’de (1919; Devresellik Yasası), olumlu rastlantının, bilinen fiziksel nedensellik ya-salanndan bağımsız işleyen doğal bir ilkenin belirtisi olduğunu kanıtlamaya çalışır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.