Kamehameha

Kamehameha 

Kamehameha IV, asıl adı alexander liholiho (d. 9 Şubat 1834, Evva, Oahu – ö. 30 Kasım 1863, Honolulu, Havvaii), 1855-63 arasında Havvaii kralı. Ülkesinin ABD tarafından ilhak edilmesi için çaba gösteren ABD’li Protestan misyonerlerin siyasal gücünü kırmaya çalışmış, birçok ekonomik ve toplumsal reform gerçekleştirmiş, ABD dışındaki ülkelerle dengeli ticari ve siyasal ilişkiler kurmak için çaba göstermiştir.

Oahu valisi Kekuanaoa ile başdanışman (kuhina nui) olarak görev yapmış kadın reis Kinau’nun oğluydu. Küçük yaşta amcası III. Kamehameha tarafından evlat edinildi. Protestan misyonerlerin yanında katı ve disiplinli bir eğitimden geçtikten sonra, Reis Çocukları Okulu’na devam etti. 1849’da ileride üstleneceği görevlere hazırlanması için kardeşi Lot’la birlikte misyoner ye hekim Gerritt P. Judd eşliğinde ABD, İngiltere ve Fransa’yı kapsayan bir geziye gönderildi. Amcası III. Kamehameha’mn ölümü (15 Aralık 1854) üzerine IV. Kamehameha adıyla tahta çıktı.

Havvaii halkının büyük sevgi beslediği bir hükümdar olan IV. Kamehameha, ülkesinde yaşayan ABD’li Protestan misyonerlerin Havvaii’yi ABD topraklanna katmak amacıyla başlattıkları hareket (1853-54) karşısında, krallığının bağımsızlığını korumak için çeşitli önlemler aldı. Ülkesinin ABD egemenliğinde olan dış ilişkilerini dengelemek amacıyla, İngiltere Kilisesi’ne Havvaii Adalarında etkinlik gösterme izni verdi. ABD’li Püriten misyonerlerin ve işadamla-nnın ülkenin siyasal ve ekonomik yaşamı üzerindeki etkisini azaltmak için ABD yurttaşlarını hükümet görevlerinden uzaklaştırdı ve ABD dışındaki ülkelerle de ticaret ilişkileri kurulması için çaba gösterdi. Ayrıca son derece kötü sağlık koşullan altında yaşayan halkının sağlık sorunlarını çözmek üzere, 1860’ta Honolulu’da ücretsiz sağlık hizmeti veren bir denizciler yurdu ile Queen Hastanesi’ni kurdu. Havvaii’nin ilk ticaret odasını da açan Kamehameha, ayrıca yerli halkı çiftçiliğe özendirmeyi amaçlayan bir tarım programı hazırlattı. Hızla gelişen balina avcılığının altyapı gereksinimlerini karşılamak üzere adalardaki limanlarda genişletme çalışmalan başlattı.

1858’de doğan tek oğlu Prens Albert Edvvard Kauikeaouli’nin 1862’de ölmesinin ardından köşesine çekildi.

Kamehameha V, lot kamehameha olarak da bilinir (d. 11 Aralık 1830, Honolulu – ö. 11 Aralık 1872, Honolulu, Havvaii), 1863-72 arasında Havvaii kralı.

Kardeşi IV. Kamehameha’nm ölümü üzerine 1863’te tahta çıktı. Taç giyme töreni sırasında, yürürlükteki görece liberal anayasayı koruyacağına ant içmeyi reddederek baskıcı bir yönetim kurma niyetini belli etti. Toplantıya çağırdığı anayasa kurultayını dağıttıktan sonra, tek başına yeni bir anayasa hazırlayıp 1864’te yürürlüğe koydu. Bu anayasa 23 yıl boyunca yürürlükte kaldı. 1868’de yapılan bir sözleşme uyarınca Ha-vvaii’ye ilk kez Japonya’dan işçi getirtti. Hükümdarlığının son yıllarında aşırı ölçüde şişmanladığı (yaklaşık 170 kg) için saraydan neredeyse İliç çıkamaz, ayağa bile kalkamaz
ûuîuma ge\$\. YVıç e.NVe.Mtv^e.’îv meha’mn ölümüyle Kamehameha hanedanı son buldu. Meclis, kuzenlerinden William Charles Lunalilo’yu kral seçti.

kamelaukion, Bizans kökenli olduğu sanılan, her iki yanından pendilia adlı süsler sarkan, silindir biçimli, siperliksiz yüksek başlık. Rum Ortodoks Kilisesi piskoposlan-nın kullandığı mı’rre’lerde(*) bu başlık biçimi korunmuştur.

Değerli madenlerden ya da kumaştan yapılabilen kamelaukion’ların çoğu mücevherlerle bezenmiştir. 1868’de Magdela’yı alan İngilizlerin kendi ülkelerine götürdüğü ve bugün Addis Ababa’da bulunan Etiyopya Tacı’nın, kamelaukion’un geliştirilmiş bir biçimi olduğu sanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.