kamçı

kamçı

kamçı, yanm metre uzunlukta demir bir çubuğun ucuna sabitleştirilmiş bir zincire bağlı olan dikenli ve güllecikli eski bir dövüş aracı. Ahşap bir sapa takılı olan ve zırhlı, miğferli düşmanla yakın dövüş sırasında kullanılan bu araca “kamçı topuz” da denirdi. Binicilerin atı harekete geçirmek için kullandıklan ince, uzun ve bükülgen araç da kamçı adını taşır. Eskiden insanlan dövmede de kullanılan bu kamçılann elle tutulan bölümü ahşaptan, gittikçe incelen uç bölümü ise içi tel, dışı örülmüş deri, ip örgü, sınm vb maddelerden yapılırdı. Tespihlerin uç bölümüne imameden sonra süsleme amacıyla takılan ipekten, altın ve gümüş tellerden örülmüş uzantılar da kamçı olarak bilinir. Bunlar daha çok Trabzon, Şam, Halep ve İstanbul kentlerinde yapılırdı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.