Anasayfa » Kaleyi Teslim Alan Adalet!

Kaleyi Teslim Alan Adalet!

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Kaleyi Teslim Alan Adalet!

“Her kim yağma ve talana kalkışır, halkın malına bir habbe zarar verirse, padişahın en şiddetli cezalarıyla karşılaşacaktır”

Yıldırım Bâyezid Han Ga­zi’ye Hamidili’den birkaç kişi gelerek, Karamanoğlu Ali Bey’in zulmünden şi­kâyet ettiler. Padişahın bu duruma canı çok sıkıldı ve Müslümanların koruyucusu olmanın ve gereği üze­re harekete geçti.

Karaman hakimi, sultana karşı duracak güç ve kuvveti kendinde görmediğinden, kaçıp sarp dağlara çıkmıştı.

Bâyezid Han, gelip Konya kale­sini kuşattı. Harman zamanıydı. Halkın bütün mahsulü kale dışında bulunuyordu. Sahipleri ise hisara kaçmışlardı. Bunun üzerine padi­şahın fermanı ile askerin bu mah­sule el sürmesi yasaklandı ve bu durum halka duyuruldu. Her kim yağma ve talana kalkışır, halkın malına bir habbe zarar verirse, pa­dişahın en şiddetli cezalandırıla­caktır, diye tellallar haber verdiler. Padişahın bu emri öyle tesir etmiş­ti ki, hiç kimse bir buğday tanesine bile bakmadı. Asker erzak sıkıntısı­na düşmüştü.Konya kalesi granür

 

Konya ahalisi, cihanı tutan padişahın adaletini, ihsanını ve lütfunu işittikleri zaman, hisan teslim etmek üzere hazırlandılar…

Bunun üzerine bazı iş erleri hi­sar altına gelerek mal sahiplerini ça­ğırıp, önce padişahın yasağını bil­dirdiler ve dediler ki: Mahsulünüz ovada yatmakta olup, havadan kuşlara yem, yerden de çeşidi böceklere, hayvanlara yem oluyor. Niçin gelip satmazsınız? Di­lediğiniz fiyata satın alalım mahsu­lünüzü. Bu suretle Allah’ın nime­tinden iki taraf da faydalansın.” Bu doğru söz hisar içinde yayılınca, pa­dişahın hak severliği ve adaleti bü­yük bir sevgi ve heyecanla karşılan­dı. Birkaç kişiyi de satış için kaleden çıkardılar. Bunlar diledikleri gibi mallarını satarak umduklarından daha da fazla para kazandılar.sultan Abdulhamit han

Sonra geriye kalan mahsulün hepsini kaleye teslim etmek üzere âdil padişahın fermanı gereğince, muhafız çavuşlarla gönderildiler. Konya ahalisi, cihanı tutan padişa­hın adaletini, ihsanını ve lütfunu işittikleri zaman, hisarı teslim etmek üzere hazırlandılar. Onun adaleti­nin tatlı yelleri bu illerde böylece esmeye, kerem ırmakları her yanda çağlamaya başlayınca, çevrede bulu­nan herkes cömert ve keremli padi­şaha boyun eğmeyi diler oldular. Akşehir, Niğde ve Aksaray ile Kara­man ilinin öteki büyük şehirleri, bu surede padişahın idaresi altındaki ülkeler arasına katılmıştır.

 

 

 


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.