Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Johanrı Friedrich Herbart

Herbart, Johann Friedrich

Johann Friedrich Herbart

Johann Friedrich Herbart

Alman eğitimcisi ve filozofu (Oldenburg 1766-Göttingen 1841). İsviçre’de Pestalozzi’nin pedagoji yöntemlerini inceleyen Johann Friedrich Herbart, 1802-09 ve 1833-41 yılları arasında Göttingen, 1809-33 yılları ara­sında Königsberg üniversitelerinde ders verdi. Avru­pa’da ve ABD öğretim kuramı ve uygulamasını önemli ölçüde etkileyen çok sayıda pedagoji, ruhbilim ve fel­sefe yapıtı ortaya koydu.

Herbart, ruhbilim üstüne kurulu, sistemli bir öğren­me ve öğretme kuramının gelişmesine öncülük etmiş bir filozoftur. Geliştirdiği tam algı kuramına göre, öğ­renciye uygun biçimde sunulan yeni düşünceler, varo­lan düşüncelerle birleşir ve “tam algılanan kütle” adı ve­rilen birleşik bir düşünceler sistemi oluşturur. Öğretme­nin temel görevi, öğrencinin varolan ilgilerini belirle­mek, bu ilgileri insan deneyimi ve kültür birikimiyle uz­laştırarak, öğrenciyi uygar yaşamın bir parçası haline getirmektir. Herbart ayrıca, eğitimin temel hedefinin bilgi vermekten çok, ahlâk ve kişiliğin oluşturulması ol­duğunu vurgulamıştır.

Johanrı Friedrich Herbart, gençliğinde Johann Gottlieb Fichte’nin yanında felsefe öğrenimi görmüş ve eğitime önemli yenilikler getiren İsviçreli Johann Pestalozzi’yle yakın ilişkiler kurmuş, 1809’da Königsberg Üniversitesi’ride felsefe profesörlüğüne getirilmiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.