Japonya

Japonya

Japonya:

Japonya’ya Avrupalılardan ilk kez Portekizliler gelmişlerdi (1543). adan soma Japonya’ya birçok Hıristiyan misyoner gelmiş ve Japonları istiyan yapmak için çalışmaya başlamışlardır. Hatta bir ara misyonerlerin onya’daki nüfuzları çok artmıştı. Fakat zamanla siyasal işlere karışmaları onların işine gelmediğinden, onlar da, Çinliler gibi bütün limanlarını upalılara karşı kapadılar. Buradan sonra Japonya’da da büyük bir Avru-düşrnanlığı başladı. Yabancı memleketlere giden ve Şabancı malı alan anlar için idam cezası kondu. Bununla beraber, Japonlar yalnız Hoüanda-a, Japon malı almaları için izin vermişlerdi.

Japonya’nın bu durumu 1854 yılma kadar sürdü. Bu tarihte Amerikalılar, ınya’ya kuvvetli bir donanma göndererek zorla ve top tehdidiyle bazı n limanlarını ABD ticaretine açtılar. Bundan sonra İngiltere, Fransa ve a da bundan faydalandılar. Bu suretle Amerikalılar ve Avrupahlarla s eden japonlar iki parti oldular. Bir kısım Japonlar, bu ilişkilerin kemen

kesilmesini istemeye başladılar. Nihayet İmparator Muttu – Hİto, yenilik taraftarlarının başına geçti. Geleneklere bağlı kalmak isteyen Japonlarla savaşarak onlan yendi ve Japonya’nın yönetimini eline aldı (1867). 8u tarihten sonra Japonya her alanda gelişti. Mutsu Hito,, Avrupa’dan birçok subay, mühendis, doktor, öğretmen ve teknisyen getirterek Japonya’da her çeşit okul açtırdı. Yollar, fabrikalar yaptırdı. Avrupa’ya birçok öğrenci gönderildi. Mükemmel bir ordu ve donanma vücuda getirildi. Bu suretle Japonya az zamanda dünyanın en kuvvetli bir devleti haline geldi.

Japonya askerî alanda kuvvetlendikten sonra. Kemen sömürgecilik siyasetine başladı. Nüfusun hızla artması, endüstrisinin gelişmesi Japonya’yı genişleme siyasetine götürdü. 1894’te Kore’ye yerleşmek istedi. Bu yüzden Çinlilerle savaştı. Formoza adasına yerleşti. 1904 -1905’ te Ruslarla savaştı. Onlan da yenerek, Portartür limanını aldı. Sahalin adasının yansını elde etti.

XX. yüzyılın başında Japonya, İngiltere ve Fıansa ile dost geçindi.

Birinci Cihan savaşında Üçlü Uzlaşma tarafım tuttu. Savaştan sonra Büyük Okyanustaki Alman sömürgelerini işgal etti. Bundan sonra hırsı arttı. Bütün Çin’e ve Büyük Okyanus’a sahip olmnk, Asya’yı egemenliği altına almak istedi. 1931’de Mançurya yüzünden Çin’le savaşa başladı. Bir süre sonra Almanya ve İtalya ile birleşerek Üçlü Mihveri kurdu. İkinci Cihan savaşı başladıktan iki yıl sonra, ansızın Havai adalarına tecavüz ederek ABD ile savaşa başladı (7 aralık 1941). önceleri çok büyük başarılar kazandı. Filipin «dalan, Endonezya, Malaya, Birmanya ve Hint okyanusuna doğru yayıldı. Hindistan ve Avustralya’yı tehdit etti. Nihayet 19 ağustos 1945’te kayıtsız şartsız Amerikalılara teslim oldu. Bütün sömürgelerini ve donanmasını kaybetti. Japonya, bugün gene dünyanın büyük sanayi devletlerinden biri haline gelmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.