“Suikastin Perde Arkası”ndan …

“Suikastin Perde Arkası”ndan …

Kararlaştırılan ihtilalin şekil ve tarzına bakılacak olursa padişaha son derece bağlı olan asker ve sadık tebaa sınıflarının o sırada tabii olarak heyecanlanıp galeyana gelecekleri hesap edilmiş ve bu galeyanın etkisiyle bu saldırıyı ecnebi tebaaya atfedecekleri ve onlar aleyhine bir hareket ve umumi bir hücum olacağı düşünülmüştü. Bu suretle de kötü emellerine ulaşmış olacaklardı. Hatta bu kararların geçen sene Şubat ayında Sofya’da Ermeni İhtilal Cemiyetleri Birli- ği’yle Bulgar Fesat Komitesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri olağanüstü umumi bir toplantıda alındığı ve o toplantıda ihtilalci fikirleri ve anarşistliğiyle bilinen “Pierre Quillard” adındaki Fransız yazarın da hazır bulunduğu öğrenilmiştir.

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.