Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

istanbul’un fethinde önemli rol oynayan Anadolu hisarı.

istanbul’un

Ekran Alıntısıfethinde önemli
rol oynayan
Anadolu hisarı.
nin denize döküldüğü nokta ile boğazın oluşturduğu çı­
kıntılardan birinin yarattığı üçgende, kayalık birtepe üs­
tünde yer alan Anadolu hisarı, Niğbolu seferinden dö­
nen Yıldırım Bayezit tarafından İstanbul boğazını dene­
tim altına almak ve İstanbul’a gelebilecek herhangi bir
yardımı önlemek amacıyla, İstanbul boğazının en dar
yerinde yaptırıldı (çeşitli- kaynaklara göre 1390-
1391 ‘de ya da 1395’te). Sonradan Fatih Sultan Mehmet
tarafından güçlendirilerek toplar yerleştirildi. Rumeli hi­
sarıyla birlikte, İstanbul’un fethi sırasında önemli rol oy­
nadı.
İlhak gibi adlarla kurulmuş çeşitli derneklerin 7 Eylül
1919’da birleşmeleriyle ve Şarkî Anadolu Müdafaai
Hukuk Cemiyeti’nin tüzüğü temel alınarak kuruldu.
Merkez olarak Sivas’ın seçildiği cemiyetin ilk temsilci­
ler kuruluna, Mustafa Kemal Paşa, Rauf Orbay, Bekir
Sami Bey, Raif Efendi, Fevzi Efendi, Refet Bey (Bele),
Trabzon eski milletvekilleri İzzet ve Servet beyler, Bitlis
eski milletvekili Sadullah Efendi, Ankara eski milletveki­
li ÖmerMümtaz Bey, Kara Vasıf Bey, Mazhar Müfit,
HüsrevSami, Hakkı Behiç, Niğdeli Mustafa Bey ve Mut­
ki Aşireti Reisi Hacı Musa Bey seçildiler. Tüzüğe göre
merkezini değiştirebilecek ve gelirleri bağımsızlığın de­
ğerini: anlayanların yapacağı bağışlardan oluşacak ce­
miyet, kısa sürede Anadolu’nun her yanında şubeler
kurarak kökleşti. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra,
Atatürk tarafından kurulan Halk Fırkaşı’nın temelini
oluşturdu.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.