İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cumaya Hazırlık:
13. İbn Selâm’dan, Rasulullâh’ı minberden şöyle seslenirken işittiği rivâyet edilmiştir: «İş elbisesinden başka cuma günü için bir kat elbise alsanız ne olursunuz?» (İbn Mâce, Ebû- Dâvûd) . 14. Ebû-Saîd’den Rasûlullâh’ın (s.a.) şöyle dediği rivâyet edilmiştir: «Her müslümana cuma günü yıkanmak (gusül) gereklidir. Ve en uygun elbisesini giymelidir. Eğer misi varsa ondan da sürer.» (Ahmed.) 15. Selman el-Fârisî’den Rasulullâh’m şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: «Cuma günü yıkanan ve eünden geldiği kadar temizlik yapan, yağından sürünen yahut evinin misinden vücuduna süren, sonra câmiye giden ve iki kişinin arasını açmayan, sonra kendisine farz kılman namazı kılan, sonra imam konuştuğu zaman sükût edip dinleyen hiçbir kimse yoktur ki o cumadan diğer cumaya kadar bağışlanmış olmasın!» (Ahmed, Buhârî). 16. Ebû-Hüreyre’den Hz. Peygamber’in (s.a.) şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: «Cuma günü cünüplük guslü gibi gusleden, sonra erkence cumaya giden kimse, sanki bir deve kurban etmiştir. Daha sonra giden bir sığır, daha sonra giden boynuzlu koç, daha sonra giden tavuk, daha sonra giden yumurta kurban etmiş gibidir. İmam minbere çıkınca artık melekler de gelir ve zikri dinlerler.» (Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû-Dâvûd.)
Cuma Namazından Önce ve Sonra Nâfile Namazı:
17. Ebû-Hüreyre’den Rasûl-i Ekrem’in (s.a.) şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: «Cuma günü yıkanan sonra câmiye gelip nasib olduğu kadar namaz kılan, sonra imam hutbesini bitirinceye kadar susan, sonra onunla beraber -cuma- kılan, gelecek cumaya kadar ve üç gün de fazla olarak af ve mağfirete nâil olur.» (Müslim) 18. Ebû-Sâid’den rivâyet edildiğine göre cuma günü Ra- sûlullâh (s.a.) minberde hitâbederken bir adam mescide gelmişti de Rasûl-i Ekrem ona iki rek’at namaz kılmasını emretmişti.» (Müslim, Tirmizi, Nesâî İbn Mâce). 19. Ebû Hüreyre’den Hz. Peygamber’in (s.a.) şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: «Herhangi biriniz cumayı kılınca ondan sonra dört rek’at daha namaz kılsın.» (Ahmed, Müslim, Ebû-Dâvûd


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.