İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

yakanları lanetlediğini rivâyet etmiştir. (Ahmed, Ebû Dâvûd, Nesâî, Tirmizî) 3. Rasûlullâh (s.a.) vefatından beş gün önce şöyle buyurmuştur: «…sizden öncekiler peygamberlerinin ve salih kişilerin kabirlerini mescid olarak kullanırlardı; bundan Allah’a sığınır, beri olduğumu bildiririm; sakın kabirleri mescid edinmeyin; sizi bundan menederim!» (Müslim) Kabirlerin tezyin edilmesi, üzerlerine mescid yapılması, kasten yanında namaz kılınması, gece gündüz mum yakılması zamanla halkın tevhid inancını zedelediği, açık gizli şirke saptırdığı için yasaklanmıştır. Kabirlerin yanında kurban kesilmesi de böyledir. Halk «filân dedeye veya yatıra kurban adadım, şu işim olursa ona kurban keseceğim.» demektedir. Kur’ban bir ibâdettir, ibâdet sadece Allah’a yapılır, yatıra, evliyâyâ kurban kesilmez; bu hareket şirk değilse büyük günahtır, sakınmak gerekir. (73)
C — Ücretle Kur’ân Okumak ve Okutmak:
Ölüye faydası dokunan ibâdetlerimizden birinin de Kur’ân okumak olduğunu görmüştük. Namaz, oruç, hac, zekât, sadaka, duâ, içtimâi hizmetler, hayırlar ve tesisler… ölü namına yapılacak en iyi hediyeler olduğu halde bunlar zamanla unutulmuş, bunların yerini hatim, devir ve mevlid almıştır. Evet bir kimse hiçbir maddî menfaat beklemeden ve almadan Kur’- ân-ı Kerim’i okur ve bunun sevabını ölüye bağışlarsa cumhûra göre yaptığı sünnete uygun ve faydalıdır. Fakat pazarlıklı veya pazarlıksız menfaat karşılığında başkalarına Kur’ân okutmanm aynı şekilde telâkki edilmesine imkân yoktur. Çünkü dört mezhebin müctehidleri, âlimleri ve mûteber kitapları şu noktalarda ittifak etmişlerdir: 1. İbâdette ihlâs, yâni ibâdeti Allah rızası için yapmak şart olduğu için menfaat karşılığı yapılanlar ibâdet değildir. 2. Menfaat karşılığı okumak ve okutmak caiz değildir. Alan ve veren günâh işlemiş olur. Ruhuna Kur’ân okunsun ve zikir yapılsın diye terikeden bir miktar vasiyette bulunmak bâtıl ve günâhtır. 3. Aslında imamlık, müezzinlik, Kur’an öğreticiliği gibi ibâdetlerin menfaat karşılığı ifâsı da caiz değilken bunlar za- rûret sebebiyle tecviz edilmiştir; ölü üzerine Kur’ân okutmakta


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.