İSLÂM’DA İLK YAZILAN KİTÂBLAR

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Denildi ki: İslâm’da ilk kitâb yazan İ b n Cureyh ’dir; eseri
Hadîs [Âsâr] ile alâkalıdır. (146 Hicrî yılında vefât etmiştir). Mekke’de
de M ü c â h i d, A t â ve İ b n A b b â s ’ın ashâbmdan rivayet
ettiği tefsîr mevzû’undaki (Hurûfu’t – tefâsir) eseri yazmıştır. M a ’ –
m e r b. Râ.şid S a n ‘ â n î ise Yemen’de Peygamberimizin süneni
hakkında kitâb vücûda getirmiştir. Daha sonra Medine’de Mâlik
b. En es Muvatta’ adlı eserini, Süfyân-ı Sevrî de Câmi’ adlı
eserini tasnîf etmiştir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.