Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

İslamamı Uyacağız Turistleremi

İslamamı Uyacağız  Turistleremi

HADÎS E Mİ TURİSTE Mİ BAKACAĞIZ? T ürkiye’de İslâmın zıddı ideolojilere sarılanlar, Islâmiyeti tedkik edip, suallerine cevap bulamadıklan için başka cereyanlara sapmış değillerdir. Eğer Müslümanlığı inceleyip, İslâmî hükümleri tetkik ettikten sonra aradıklarını bulamamış ve bu yüzden de başka ideolojilere sarılmış olsalardı, bir dereceye kadar kendilerine hak vermek mümkün olurdu, felâ- mııi zıddı olan, cereyanlara sapmalarında kendilerini mazur göstermeleri doğru olabilirdi. Mesele tamamen aksine. îslâmı terkedip, yabancı ideolojilere kapılanlar, Islâmiyeti, kapıldıkları ideoloji kadar incelemiyor, aradıklarının İslâmiyette olup -olmadığını tetkik etme cesaret ve şuurunu gösteremiyorlar. .Müslümanlığa hücum edenlerin,, İslâmiyet namına bildikleri ekseriya kahvelerde dinledikleri avam sohbetinden başka bir şey değildir. Bunlar Dininde lâubali bir Müslüniamn şahsî zaafını İslâmın birer sabit hükmü sanarak îslâmiyete hücum ediyorlar. Dün Lâleli’den ¡Beyazıt’a doğru çıkarken önümde Hindistanlı olduğunu tahmin ettiğim iki turist gördüm. Bunlann entarileri yerlerde sürünürcesine uzunduHatta zaman zaman asfaltın üzerindeki kâğıt parçaları­ nı bile sürüdüğü görülüyordu. Yanlarından geçmekte olan favorileri çenelerinin altına kadar inmiş iki talebe bunlara -bakarak hafifçe gülüştüler. ’ Biri mırıldandı: — İşte Müslümanlık! Şunlarm elbiselerine .bak! Yerdeki tozlan süpürüp gidiyor! Hoş, Belediye bu Müsiümanlardan memnun oluyor; hiç olmazsa entarileriyle sokakları süpürüyorlar i Belki de bilmem hangi sol teşekkülün başkanı ve üyesi olan bu talebeler de Hindistanlı turistlerin entarilerine bakarak İslâmiyet hakkında fikir ediniyorlar, Müslümanlığı,-Hindli turistin uzun entarisinden aldığı ölçü ile izah etmek istiyorlardı. Ben bu gençleri durdurup da diyemedim ki — Arkadaş, Islâmiyeti şu Hindlinin uzun Entarisi ile yahut ömründe tek dinî kitab okumamış* şu kahve sohbetçilerinin hikâyeleriyle izah edemersiniz. İslâmî, İs­lâmî eserlerden öğrenecek, Asr-ı saadetten tedkik edeceksiniz! Hindlinin sokakların tozunu süpüren entarisiyle Müslümanlık hakkında peşin hükme varan genç, eğer İslâ- miyeti dosdoğru anlatan kitaplardan tedkik etmek zahmetini ihtiyar etseydi, böyle düşünmeyecek, Islâm’ın tek tebliğcisi Allah’ın Resulünün şu veciz Hadîs-i Şeriflerini elbette hayretle görecekti. Hadîs: — Eğer bir Müslüman giydiği elbisesini yerleri sü­ pürecek derecede uzatır da, etrafına kibir ve gurur gösterirse, Allah o Müslümanın kıyamet gününde yü­ züne bakmaz! îslâmın hükmü işte budur. Fakat favorili gençler bunu asla bilmiyorlar, sadece sokaklarda gördükleri, belki de Müslüman olmayan Hindli turistlerin uzun en” tarisiyle İslâmiyet hakkında peşin hükme varıyorlardı, işte bu hükümleriyle yarın bir kürsüye çıkacak, Müslü­ manlık hakkında ileri geri konuşmakta mahzur görmeyecekti. Müslim’in rivayet ettiği diğer Hadîs-i Şerifte Hazret-i Resulüllah şöyle buyururlar: — Üç kısım insan vardır ki, Allah onların yüzüne bakmaz. Onlarla konuşmaz. Onları korumaz. Onlar için can yakıcı azab vardır. Bunlar: 1 — Elbiselerini yerde sürüyerek gidenler! 2 — Yaptıkları iyiliği başa kakanlar! 3 — Satacakları mallarını yalan yere yemin ederek satanlar! İslâmî duygularını tamamen körletip, dinî hislerini iyice yıprattıkları kimselerin yalan yemininden, Islâma aykırı fiilinden Müslümanlık hakkında bir hükme varmak muhakkak ki, yanlıştır. İslâmiyet! yine İslâmî eserler tarif eder- Müslüman. O’nu bugün tam yaşıyamıyorsa hata îslâmiyette değil, Onun icaplarını rahatça yaşama imkânım zorlaştıranlardadır. îslâmı, yaşayamıyanlann hareketlerinden değil, öz meribaı olan sahih İslâmî eserlerden öğrenmek gerekir. Aksi takdirde îslâmm haram kıldığı bir fiil olan Hindlinin yer süpüren entarisini favorili gençler gibi îslâmiyetin icabı zannederiz de kendi kendimizi aldatırız…..

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.