Anasayfa » wiki » İslâm’a Davet Mektupları

İslâm’a Davet Mektupları

Hudeybiye Antlaşması’nın ardından İslâm daveti Arap yarıma
dası sınırlarını da aştı. Hz. Peygamber^ zamanın liderlerine
mektuplar göndererek onları ve halklarını İslâm’a çağırdı. Bu
mektuplar Bizans kayseri, Sâsânî kisrâsı, Habeş necâşîsi, Mısır
mukavkısı gibi hükümdarlara; Yemâme, Bahreyn, Gassânî, Busrâ
emirlerine ve çok sayıda kabile reisine ulaştırıldı.
Sâsânî kisrâsı, mektubu okuduğunda büyük bir öfkeye kapıldı;
Resûlullah’ın(s a s-) mektubunu yırttı, elçisine hakaret etti. Hatta
daha da ileri gidip Peygamberimizin(sa ^ öldürülmesini emretti.
Ne var ki yerine geçmek isteyen oğlu tarafından kendisi öldürüldü.
Bizans kayseri, Resûlullah’ın(sı-s) elçisini diplomatik usullere uy
gun olarak ağırladı ve hediyelerle uğurladı. Mektubu da dikkate
aldı. O sırada ticarî bir sefer sebebiyle Bizans topraklarında bulunan Mekke tüccarları Ebu Süfyân ve arkadaşlarından Hz.
M uham m edi hakkında bilgi edindi. Onların verdiği bilgiler
de Hz. Muhammed’i n ^ güvenilirliğine işaret ediyordu. Bizans
kayseri, bu derece yakından ilgilenmesine rağmen Islâm’ı kabul
etmedi.
Habeş necâşîsi mektubu getiren elçiyi saygıyla karşıladı.
Habeşistan’da muhacir olarak bulunan Ca‘fer b. Ebu Tâlib’in
huzurunda müslüman olduğunu açıkladı. Hz. Peygamber^
necâşîye bir mektup daha göndermişti. Bu mektupla Habeşis
tan’daki muhacirlerin Medine’ye gönderilmesini ve muhacir
lerden olan Ummü Habîbe’nin de kendisiyle nikâhlanmasını
istiyordu. Necâşî, Peygamberimizin^ bu isteklerini de yerine
getirdi. Gıyabında Hz. Peygamber’in(sa-s-) nikâhını kıydı ve ona
vekâleten Ummü Habîbe’nin mehrini verdi. Ardından Ummü
Habîbe’yi ve diğer müslümanları iki gemiyle Medine’ye gönderdi.
Siyasî olarak Bizans İmparatorluğuna bağlı olan Mısır mukav-
kısı da Hz. Peygam berin^ elçisini güzellikle ağırladı. Ona(“^
hediyeler gönderdi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.