İslam Evlilik

İslam Evlilik

İslam Evlilik bir erkekle bir kadın arasındaki Allah’ın koydugu prensipler çerçevesinde yapılan evlilik.İslâm’da bir ibadet kabul edilen evlilik ile ilgili İslâm kurallarına ve hukuku’na uygun yazılan kitaplardan bazısında.İslam Evlilik HZ. Adem’ den bu günümüze kadar, meşrû olarak devam eden ve cennette de devam edecek olan iki şey vardır;vlenme ve imandır (ibn Âbidin,lll,3) şeklinde kaydedilmişdir.Behakî ve Taberanî’nin rivâyetine ettikleri bir hadiste HZ. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurur,”Evlenmeye gücü yetip de evlenmeyen benden yani benim ümmetimden degildir.

İslam Evlilik Allah (C.C.) evlilikte müslümanın kimi tercih edeceğini açıklamiştır:”(Ey Müminler,)iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin.Mümin bir cariye,hoşunusa gitse bile müşrik bir kadından hayırlıdır.(Mü’min kadınları) iman etmedikçe müşrik erkeklerle evlendirmeyin.İslam Evlilik bunlar sizi cehenneme çagırır;Allah ise,cennete ve mağfırete dâvet ediyor.İşte, Allah (C.C) düşünüp ibret alsınlar diye ayetlerini böyle açıklıyor”(el-Bakara, 2/221).

İslam Evlilik bir erkekle br kadın arasındaki Allah’ın koydugu prensipler çerçevesinde yapılan evlilik.İslâm’da bir ibadet kabul edilen evlilik ile ilgili İslâm kurallarına ve hukuku’na uygun yazılan kitaplardan bazısında;İslam Evlilik HZ. Adem’ den bu günümüze kadar, meşrû olarak devam eden ve cennette de devam edecek olan iki şey vardır;evlenme ve imandır (ibn Âbidin,lll,3) şeklinde kaydedilmişdir.Behakî ve Taberanî’nin rivâyetine ettikleri bir hadiste HZ. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurur,”Evlenmeye gücü yetip de evlenmeyen benden yani benim ümmetimden degildir.

İslam Evlilik Allah (C.C.) evlilikte müslümanın kimi tercih edeceğini açıklamiştır.'(Ey Müminler,)iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin.Mümin bir cariye,hoşunusa gitse bile müşrik bir kadından hayırlıdır.(Mü’min kadınları) iman etmedikçe müşrik erkeklerle evlendirmeyin.İslam Evlilik bunlar sizi cehenneme çagırır.Allah ise,cennete ve mağfırete dâvet ediyor.İşte, Allah (C.C) düşünüp ibret alsınlar diye ayetlerini böyle açıklıyor.'(el-Bakara, 2/221).

İslam Evlilikle ilgili ayetler 

Müşrik kadınları, iman etmedikçe nikâhlamayın. Bir müşrik kadın, sizin hoşunuza gitse bile, iman etmiş olan bir cariye herhalde ondan daha hayırlıdır. Müşrik erkeklere de mümin kadınları nikâh ettirmeyin. Bir müşrik, sizin hoşunuza gitse bile, mümin bir köle elbette ondan daha hayırlıdır. Onlar sizi ateşe davet ederler, Allah ise, kendi izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor ve âyetlerini insanlara açıklıyor. Umulur ki onlar hatırda tutup, öğüt alırlar.

Sizden her kim hür mümin kadınları nikah edecek bir zenginliğe gücü yetmiyorsa, ona da ellerinizin altındaki mümin cariyelerinizden efendilerinin rızası ile nikahlamak var. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. O halde sahiplerinin izni ile ve mehirlerini örfe göre vermek suretiyle cariyelerden iffetli olan, zina etmeyen, dost da edinmeyenlerle evlenin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, o vakit hür kadınlar hakkında gerekli bulunan cezanın yarısı kendilerine lazım gelir. Bu hükümler, içinizden günah işlemekten korkanlaradır. Sabretmeniz ise, sizin için daha hayırlıdır. Allah Gafûrdur, Rahimdir (çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*