Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

İSLÂM BÜYÜKLERİNİN SÖZLERİ

İ b n A bbas (RA.) : «Zorluğuna katlandım okudum, neticede
ululuğa erdim.» buyurmuştur. Hattâ İ b n Mâlik, İbn Abb
a s hakkında: «İbn Abbas gibisini görmedim. Çünkü yüzüne bakan
en güzel yüzü görmüş, sözünü duyan en tatlı sözü dinlemiş, fetvâlannı
tedkîk eden de, hakikî ilmi bulmuş olur.» demiştir.
İb n Mübârek: «Okumadan ululuk isteyene şaşarım.» buyurmuştur.
Bâzı hakim ler: «Hayâtta en çok acınacak iki zümre vardır: Biri
okumak istediği hâlde bir şey anlayamıyanlar, diğeri de her şeyi anladığı
hâlde okumak istemeyen kimselerdir.» demişlerdir.
Ebû’d-Derdâ (R.A.) : «Bir mes’ele öğrenmek, benim için bir
gece ibâdetten daha sevimlidir.» buyurmuştur. Ayrıca «Âlim ve üim
tâlibi hayırda berâberdir. Diğer insânlar ise, bir kıymet taşımaz. Yâ
âlim, ya talebe veyâ dinleyici ol; bunların hâricinde kalma, helâk olursun.»
demiştir.
A t â : «Bir zikir ve ilim meclisi, yetmiş lehviyât meclisindeki kusûrlan
kapatır.» buyurmuştur.
Hazret-i Ömer (R.A.) : «Gündüzü oruçlu, geceyi uykusuz
geçiren bin âbid’in ölümü; helâl ve harâmı ayıran bir âlimin ölümünden
daha ehvendir.» buyurmuştur.
İmâm Şâfiî (Allah rahmet etsin) : «İlim öğrenmek, nafile
ibâdetten makbûldür.» buyurmuştur.
İ b n Abdi’l-Hakem (Allah rahmet etsin) : İmâm Mâ-
l i k ’ ten okuyordum. Öğle vakti girince (nâfile) namâz kılmak içinıritâblarımı topladım. Bunu gören hocam: «Eğer hüsn-ı niyyetie okuyorsan,
kılmak istediğin namâz, okumaktan üstün değildir, dedi.» diye
nakl buyurmuştur.
Ebû’d-Derdâ (R.A.) : «Sabâhleyin ilim tahsiline gitmeği, mücâ-
nede saymamak aklisızlık olur.» buyurmuştur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.