iskelet sistemi
iskelet sistemi iskelet sistemi

iskelet sistemi

iskelet sistemi

iskelet sistemi

iskelet sistemi
iskelet sistemi

İnsan bedeninin kemik çatısını topluca belirten terim. İskelet sistemi lifsi bağdokusuyla, bağlarla ve kirişlerle bir arada tutulan, ayrıca kanla beslenen tek tek kemik­ler ve kıkırdaktan oluşur. Koruma, hareket ve destek, is­kelet sisteminin üç ana işlevini oluşturur. Yaşamsal önem taşıyan organları kuşatarak bedeni koruyan bu sistem, ayrıca, bazı eklemlerde iskelet kaslarının kasıl­ma etkinliklerine yanıt vererek hareket ortaya çıkmasını sağlar; kas kiriş ve kılıflarının bağlı olduğu bir çatı işlevi görerek de, iskelet kaslarına, iç organlara ve deriye tu­tunacak bir destek sağlar. Ayrıca, hücre zarlarının ge­rektiği gibi işlev görmeleri bakımından çok önem taşı­yan kalsiyumun ve aracı metabolizma için gerekli olan fosforun depolandığı yer işlevi görür. Kan hücrelerini üretmesi bakımından da önem taşır.

Doğum sırasında insan bedeninde 275 kadar kemik bulunur; ama beden geliştikçe, bu kemiklerden birço­ğu birbiriyle kaynaşır. Erişkin insanda iskelet sistemi, her birinin ayrı adları bulunan 206 kemikten ve genellikle adlandırılmamış susamsı kemiklerden oluşur. Susamsı kemikler bazı eklem kılıflarının ya da kası kemiğe bağla­yan kas kirişlerin içinde gelişir, geliştikleri yerlerde özel destek sağlarya dasürtünmeyi azaltırlar. En çok bilinen susamsı kemikler dizkapağı ile el bileğindeki boncuksu ya da nohutsu kemiklerdir.

KEMİKLERİN SINIFLANDIRILMASI Kemikler uzun kemikler, kısa kemikler, düz kemikler, düzensiz ya da susamsı kemikler diye sınıflandırılabilir. Bilek ve dizkapağı kemikleri dışında, kol ve bacak ke­mikleri uzun kemiklerdir. Uzun kemikler, “kemik göv­desi” diye adlandırılan bir bölüm ile iki uçtaki bir ya da daha çok kemikle eklem oluşturan kemik ucu bölümle­rinden oluşur. Ayak ve el bileklerindeki kemikler, kısa kemiklerdir; kısa kemikler yoğun bir kemik kılıfı içinde süngersi bir özden oluşurlar. Kaburgalar ve birçok kafa­tası kemiği, düz kemiklerdir; düz kemikler, iki yoğun kemik tabakası ile süngersi bir tabakadan oluşurlar. Dizkapağı, boncuksu ya da nohutsu kemikler ve bazı ayak kemikleri dışında, geri kalan bütün kemikler dü­zensiz kemiklerdir.

İSKELET SİSTEMİNİN BÖLÜMLERİ

iskelet sistemi, çeşitli bölümlerden oluşur: Baş iskeleti;

gövde iskeleti; üst üyelerin iskeleti; alt üyelerin iskeleti.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*