isa Çelebi

isa Çelebi

Türk şehzadesi. Yıldırım Bayezit’in oğullarından biri olan Isa Çelebi, Ankara Savaşı’ndan ve babasının ölü- münden (1402) sonra Balıkesir yöresine çekilip, padi- şahlığını ilan etti. Mehmet Çelebi’nin Anadolu’yu pay- laşma önerisini geri çevirdi. tJlubat’ta Mehmet Çele- bi’yeyenilince önce Bizans’a, sonra da Süleyman Çele- bi’nin yanma sığ؛nıp. Bursa yakınında ikinci kez yenilin- ce, Candaroğlu Isfendiyar Bey’e sığındı. Ankara’ya dü- zenlediği saldırı başarısızlıkla sonuçlanınca, Izmiroğlu Cüneyt Bey’in yanına kaçtı. Cüneyt Bey ile Saruhan, Menteşe ve Aydın beylerinin desteğini alarak yeniden saldırıya geçtiyse de, bir kez daha yenilip, Eskişehir’de Mphmpt Çelebi’nin adamları tarafından öldürüldü.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*