İsa

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

İsa

 
Hıristiyanlığın kurucusu. Yaşamı konusundaki bilgiler pek açık olmayan İsa, hıristiyanlara göre tarihi kendinde toplayan bir varlıktır ve kelam onda beden haline girmiştir. Yaşamı konusundaki bilgiler, onunla aynı dönemde yaşamış ve ona inanmış kişilerin, özellikle de havarilerinin yapıtlarından sağlanmaktadır.
Incil’e göre İsa, Beytüllahim’de, Yusuf ile evli bakire Meryem’den dünyaya geldi. Celile’nin köylerinden birinde (Nasıra) odunculuk yapıp, I.S. 27-28’e doğru havarilerinden vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildi.

 

Roma imparatoru Tiberius’un iktidarının onbeşinci yılında, Yahudiye’de peygamber olarak ortaya çıktı. Yaklaşık otuz yaşlarında, “Incil” adını verdiği “müj- de”ye inananlara Tanrı’nın saltanatının başladığını açıklayıp, Celile ve Kudüs’te kendisinin son peygamber olduğunu bildirerek, uygulamaya başladığı öğretisini mucizelerle doğruladı (kırkbir mucize gösterdiği söylenir).İyileştirme gücü olduğuna inanıldığından çevresinde büyük bölümü hastalardan oluşan bir kalabalık toplanmaya başlayınca, din yetkililerini gün geçtikçe daha çok rahatsız etti. Paskalya yortusu sırasında son kez havarileriyle yemek yiyip, hem siyasal, hem de dinsel nedenlerle museviler ve Romalılardan oluşan bir mahkemede yargılandı ve Tanrı’nın oğlu olduğunu söylediği için “kâfir” sayılarak, ölüm cezasına çarptırıldı. Roma valisi Pontus Pilatius tarafından kölelere verilen çarmıha gerilme cezasıyla öldürülmesi buyruğu .verilerek, çarmıhını elleri bağlı olarak sırtında Golgotha tepesine kadar taşıdı ve orada çarmıha gerildi. Havariler ölümünden birkaç gün sonra kendilerine göründüğünü ileri sürüp, ١hıristiyanlığı her yana؛ yaymaya koyuldu-
Kur’an’da İsa, “mesih”, “kelimetullah” diye anılır ve peygamber olarak tanınır. İsa’yı öldürmek isteyen düşmanlarının, başkasını ona benzeterek öldürdükleri ve Tanrı’nın da İsa’yı katına aldığı Kur’an’da yazılıdır. Hz. Muhammet Miraç gecesi gökyüzüne çıktığında, göğün ikinci katında İsa’yı görmüştür. Gene İslâm inancınagö- re, kıyametin kopmasından ve Deccal’ın ortaya çıkışından bir süre önce, İsa yeniden dünyaya gelecek, Dec- cal’ı öldürecektir. İsa’nın yeryüzünde kalacağı bu ikinci dönemde (40 yıl) dünyaya bolluk ve gönenç egemen olacaktır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.