İş Sağlığı Ve Güvenliği Soru Bankası | Ergonomi Soruları

İş Sağlığı Ve Güvenliği Soru Bankası | Ergonomi Soruları cinin_isletim_sistemi_hazir[1]

 

A) İşçinin fiziki yapısı
B) İşçinin yetersiz dinlenme süresi
C) İşçinin uygun olmayan kişisel koruyucular kullanması
D) İşçinin yeterli bilgi ve eğitime sahip olmaması
2. Aşağıdakilerden hangisi ergonomik çalışma yeri düzenleme yöntemlerinden birisi değildir?
A) Fizyolojik açıdan B) Antropometrik açıdan
C) Psikolojik açıdan D) Kimyasal açıdan
3. Aşağıdakilerden hangisi ergonominin amaçlarından biri değildir?
A) Verimliliği arttırmak
B) Yapılacak işe uygun işçiyi seçmek
C) Kas ve eklem yakınmalarını azaltmak
D) İşin gerekleri ile çalışanın kapasitesinin uyumunu sağlamak
4. Ergonomik tasarımda insan vücut ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyomekanik B) Fizyoloji
C) Antropometri D) Hematoloji
5. Çalışma düzeyi yüksek işlerde çalışanın kendisince verilen dinlenme arası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Spontan B) İş koşullu
C) Maskelenmiş D) Önceden programlanmış
l-A 2-D 3-B 4-D 5-D 6-B 7-A 8-B 9-B 10-B
6. Antropometrik çalışma yeri düzenlemede antropometrik ölçüsü alınan insanlardan en az yüzde kaçı ilgili tasarım ölçüsü içinde yer almalıdır?
A) 80 B) 85 C) 90 D) 95

 

7. AsıI çalışma afanı gösterge dizaynı olan; kumanda, kontrol düğmeleri, uyarı zilleri, sinyaller, joys-tickler, araç ve uçakların göstergeleri gibi tasarımlarda hata olasılığını en aza indirmeyi hedefleyen ergonomi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Antropometri
B) Fiziksel ergonomi
C) Örgütsel ergonomi
D) Bilişsel ergonomi (Cognitive ergonomi / algısal ergonomi)
8. Ergonomik prensiplere uyulmazsa oluşabilecek en sık sağlık sorunları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kas iskelet sistemi sorunları
B) Mide barsak sistemi sorunları
C) Böbrek ve boşaltım sistemi sorunları
D) İşitme ve dokunma gibi duyu organlarıyla ilgili , sorunlar i
11. Aşağıdakilerden hangisi ergonomik alet ve «9* hizat tasarımına ilişkin prensiplerden birisi defidir?
A) Parmaklara yük dengeli dağıtılmalıdır.
B) Aletler işin yapılış sırasına göre yerleştirilmek dir.
C) Eller mümkün olduğunca serbest kalmalı veta*-ma işi aletlerle sağlanmalıdır.
D) İki veya daha fazla aletin fonksiyonu tek bira«-te toplanmalıdır.
12. Aşağıdakilerin hangisinde kas eforu doğru bir kilde tanımlanmıştır?
A) Uygulanabilecek ortalama kas kuvveti
B) Uygulanabilecek maksimum kas kuvveti
C) Çalışmada uygulanan kuvvetlerin ortalamas
D) Maksimum kuvvetin yüzdesi olarak uygulan» kuvvet
9. Aşağıdakilerden hangisi antropometrik veri tiplerinden birisi değildir?
A) Statik antropometrik veriler
B) Entegre antropometrik veriler
C) Dinamik antropometrik veriler
D) Kuvvetse! antropometrik veriler
10. Antropometri aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
A) İnsan vücudunun boyutları ile ilgilenen bilim dalıdır.
B) Masa, sandalye yüksekliğini inceleyen bilim dalıdır.
C) Makina ve ekipman uygunluğunu inceleyen bilim dalıdır.
D) Uzanma boyutunu inceleyen bilim dalıdır.
13. Aşağıdakilerden hangisi postürün (çalışma dm şu) tanımlanmasında etkili olan vücut elema*!*’. rından birisi değildir?
A) Ossa Karpi B) Bel kemiği
C) Pelvis D) Kaslar
14. I. Makine ve cihaz performanslarını inceleyer *►, lim dalıdır.
II. İnsan vücudunun boyutları ile ilgilenen eza ■ bilim dalıdır.
III. Tarih öncesi çağları inceleyen bilim dalıdır Yukarıdakilerden hangisi/hangileri antropo^t-rinin tanımıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I-II-III
l-B 2-D 3-B 4-C 5-A 6-C 7-D 8-A 9-B 10-A 11-B 12-D 13-A 14-B

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*