İş Sağlığı Ve Güvenliği Soru Bankası | Çalışma Ortamı Gözetimi Soruları

İş Sağlığı Ve Güvenliği Soru Bankası | Çalışma Ortamı Gözetimi Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği
1. Çalışma ortamı gözetiminin amaçları bakımından
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Çalışanların sağlık sorunlarını belirlemek
B) İşyeri ortamındaki etkenlerin düzeyini belirlemek
C) İşyeri ortamında bulunan etkenlerin türünü belirlemek
D) İşyerinde koruyucu uygulamaları planlamak için bilgi toplamak
2. Çalışma ortamı gözetimi uygulaması bakımından
yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalışma ortamında yapılan ölçümlerde elde edilen sonuçlar hakkında çalışanlara bilgi verilmesi gerekir.
B) Çalışma ortamında ölçüm yapılması ile o ortamdaki kişilerin hepsinin etkilenme durumu hakkında bilgi edinilir.
C) Biyolojik değerlendirme yapılması ortam ölçümü yapılmasına göre daha kolay ve daha ucuz bir yaklaşımdır.
D) Çalışma ortamı değerlendirilmesinde elde edilen bulguların düzenli olarak kaydedilmesi bilimsel çalışmalar için uygun bilgi kaynağıdır.
3. Çalışma yerleri ve koğuşlarda hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin kaç metreden fazlası hesaba katılmaz?
A) 4 B) 3,5 C) 3 D) 2
4. Çalışma ortamlarında tavan yüksekliği için 4 mtf-reden fazlası hesaba katılmamak kaydıyla kâp başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp malıdır?
A) 15 B) 12 C) 10 D) 5
5. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerindeki açık ata»* lardaki çalışmalarda alınması gereken temel &■* lem ve tedbirlerden birisi değildir?
A) Açık alanlardaki çalışma sahaları gün ışığının «■ terli olmadığı hâllerde ve zamanlarda uygun şekilde aydınlatılacaktır.
B) Açık alanlarda çalışanlar olumsuz hava koşuta-rına ve gerekli durumlarda cisim düşmeler» karşı korunacaktır.
C) Açık alanlarda çalışanlar muntazam olarak w altı ayda bir işyeri hekimi tarafından sağlık te**-, rolünden geçirilecektir.
D) Açık alanlarda çalışanlar zararlı düzeyde gir#* tü, gaz, toz, buhar gibi zararlı etkenlere «a«P korunacaktır.
6. İş yerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaai» edilen maksimum yüksekliği kaç metredir?
A) 7 B) 5 C) 4 0)3
1-A 2-C 3-A 4-C 5-C 6-D

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*